Δημοτική Επιτροπή

Tα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Άργους Ορεστικού για τη θητεία από 5/1/2024 έως την 30η Ιουνίου 2026 ως εξής:

Τακτικά μέλη:
1. Αντωνιάδης Παύλος (παράταξη δημάρχου),
2. Τατσίδης Φώτιος (παράταξη δημάρχου),
3. Βασιλάκης Χρήστος παράταξη δημάρχου),
4. Τόλκος Ζήσης (παράταξη δημάρχου),
5. Κυριακίδου Τσιάγγου Καλλιόπη (παράταξη μειοψηφίας),
6. Χαριζόπουλος Βίκτωρας (παράταξη μειοψηφίας).

Αναπληρωματικά μέλη:
1 Φιλιάδης Στέργιος (παράταξη δημάρχου),
2. Μαυραντζάς Δημήτριος (παράταξη δημάρχου),
3. Μπελονάκη Αφροδίτη (παράταξη δημάρχου),
4. Ζιώγα Αικατερίνη (παράταξη δημάρχου),
5. Σανάτσιος Γεώργιος (παράταξη μειοψηφίας),
6. Τοτονίδης Παύλος (παράταξη μειοψηφίας),
7. Σκουμή Αλεξάνδρα (παράταξη μειοψηφίας).