Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Άργους Ορεστικού διαθέτει στην συλλογή της υλικό που καλύπτει όλες τις βασικές θεματικές κατηγορίες της Δεκαδικής Ταξινόμησης του Dewey.

Η συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άργους Ορεστικού ανέρχεται στους 18.000 τίτλους βιβλίων περίπου.

Το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής (περίπου 3.000 εγγραφές) έχει καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 5.5. Η καταχώρηση του υλικού στο ΑΒΕΚΤ 5.5 ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2008

Δημοτική Βιβλιοθήκη Άργους Ορεστικού
κ. Θεοτόκου 24 – 52200 – Άργος Ορεστικό
Τηλ.: 2467044100
Fax:  2467044379
E-mail: baor@otenet.gr