Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων και αναμεταδοτών για τα συστήματα ύδρευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού

Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη​

363.414 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ