Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 77/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής του Δήμου Άργους Ορεστικού θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Άργους Ορεστικού στις 13/7/2022.