Εκσυγχρονισμός υπαρχόντων και κατασκευή νέων σύγχρονων παιδικών χαρών πόλης και Κοινοτήτων Άργους Ορεστικού

ΣΑΤΑ

100.000 ΕΥΡΩ