Εκτελεστική Επιτροπή

  1. Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής
  2. Φιλιάδης Στέργιος, Αντιδήμαρχος
  3. Μπελονάκη Αφροδίτη, Αντιδήμαρχος
  4. Ζουρμπίδου Μαρία, Αντιδήμαρχος
  5. Αναγνωστόπουλος Χρυσόστομος, Αντιδήμαρχος
  6. Κανδύλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος