Εκτελεστική Επιτροπή

  1. Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής
  2. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης, Αντιδήμαρχος
  3. Φώτιος Τατσίδης, Αντιδήμαρχος
  4. Τριαντάφυλλος Τσιόλας, Αντιδήμαρχος
  5. Χρήστος Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος
  6. Ησαΐα Τοτονίδου, Αντιδήμαρχος