Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.036,98€ με ΦΠΑ

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Άργους Ορεστικού έτους 2023 προϋπολογισμού 60.036,98€ με ΦΠΑ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης με CPV-44115200-1 και 39350000-0, για την χρήση τους από την Δ.Ε. Άργους Ορεστικού

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε την Τρίτη 11/4/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. 59/2023 2 Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση προσφορών) του έργου: Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους

Περισσότερα »

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ για τη Μ. Τετάρτη 12/4/2023 και ώρα 19:00

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος Ορεστικό, 7 Απριλίου 2023. ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ          Αριθμ. Πρωτ: 3322 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό,  ΠΡΟΣ: Τ.Κ. 522 00 Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί

Περισσότερα »

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης του ΔΣ για τη Μ. Τετάρτη 12/4/2023 και ώρα 18:30

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 7 Απριλίου 2023. ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ …………………………………………………………………….. Αριθμ. Πρωτ: 3319 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, …………………………………………………………………….. ΠΡΟΣ: Τ.Κ. 522 00 ……………………………………………………………………………………… Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η

Περισσότερα »

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Μ. Τρίτη 11/4/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 7 Απριλίου 2023. Αρ.  Πρωτ.:  3324 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε την Μ. Τρίτη, 11Απριλίου 2023 και ώρα 14:00 σε τακτική

Περισσότερα »

Ανακοίνωση απαλλοτρίωσης

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού, προτίθεται να προβεί στην κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, που απαιτείται για την κατασκευή του έργου: “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ”. Η απαλλοτρίωση αφορά τμήμα της ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Ιωαννίδη, με αριθμό 3555 της αναμόρφωσης του αγροκτήματος Άργους Ορεστικού και Κ.Α.Ε.Κ. 230070442002, συνολικού εμβαδού 4.552,80τ.μ.,

Περισσότερα »

Άμεση αποκατάσταση των καταστροφών ζητεί ο Δήμος Άργους Ορεστικού από τη ΔΕΔΑ και τον εργολάβο του έργου

Στη δυσάρεστη θέση να διεκπεραιώνει υποχρεώσεις άλλων βρίσκεται ο Δήμος Άργους Ορεστικού, σπαταλώντας πόρους αλλά και εργατοώρες εις βάρος των δημοτών. Τα συνεργεία του Δήμου αναγκάζονται για ακόμη μια φορά κυριολεκτικά να μαζεύουν τα ασυμμάζευτα που αφήνει πίσω ο εργολάβος της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου στην πόλη του Άργους

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 4/4/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Παραχώρηση χρήσης Πολιτιστικού Κέντρου Άργους Ορεστικού. 60/2023 Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης  4/4/2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3144/3-4-2023 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Περισσότερα »

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του ΔΣ για την Τρίτη 4/4/2023 και ώρα 11:00

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος Ορεστικό, 3 Απριλίου 2023. ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ          Αριθμ. Πρωτ: 3144 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό,  ΠΡΟΣ: Τ.Κ. 522 00 Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί

Περισσότερα »