Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “Οδοφωτισμός του Δημοτικού οδικού δικτύου Άργους Ορεστικού, αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση του κόστους λειτουργίας”

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια: “Οδοφωτισμός του Δημοτικού οδικού δικτύου Άργους Ορεστικού, αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση του κόστους λειτουργίας” με προϋπολογισμό 3.707.622,50€ Ευρώ (προ Φ.Π.Α.). Η προμήθεια αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες σύμφωνα με τους κωδικούς cpv που περιλαμβάνονται: – Φωτιστικά

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Άργους Ορεστικού»

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Άργους Ορεστικού». Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.): πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ευρώ (55.490,00 €) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 11184/16-10-2023 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη νέας ψηφιακής υπηρεσίας που αφορά σε εφαρμογή ΤΠΕ, η

Περισσότερα »

Πίνακας αποτελεσμάτων σταυροδοσίας Δημοτικών Εκλογών 8ης Οκτωβρίου 2023 Δήμου Άργους Ορεστικού

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων σταυροδοσίας των δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 στον Δήμο Άργους Ορεστικού όπως ανακοινώθηκαν από το Πρωτοδικείο Καστοριάς.

Περισσότερα »

ΠΡΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023-ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πράξη Έκθεσης πρακτικών εκλογής και πίνακα αποτελεσμάτων των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 3 προς ανάδειξη των αιρετών οργάνων αυτοδιοίκησης Εκλογικής Περιφέρειας Καστοριάς από το Πρωτοδικείο Καστοριάς. Πατήστε εδώ για να δείτε την Πράξη και τον Πίνακα αποτελεσμάτων των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 28ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Παρασκευή, 6/10/2023 στις 14 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο

Περισσότερα »

Πρόγραμμα ψηφοφορίας για τις Δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού γνωστοποιεί ότι για τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 ανακηρύχθηκαν συνδυασμοί υποψηφίων του Δήμου Άργους Ορεστικού και καθορίσθηκαν τα εκλογικά καταστήματα ψηφοφορίας σύμφωνα με το πρόγραμμα ψηφοφορίας το οποίο μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

Περισσότερα »

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή 6/10/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 2 Οκτωβρίου 2023. Αρ.  Πρωτ.:  10746 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00 σε τακτική

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 31ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Παρασκευή, 29/9/2023 στις 12:00 Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων. 217/2023

Περισσότερα »