Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα αναλύσεων νερού από τις 26-9-2023

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού από δείγματα που ελήφθησαν στις 26/9/2023 από οικισμούς της Δ.Ε. Άργους Ορεστικού (Βράχος, Λάγκα, Νίκη, Πετροπουλάκι και Μελάνθιο) πατώντας εδώ. -η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από 12:25 μ.μ. – 13:35 -αφορά δείγματα νερού από δίκτυo οικισμών Δ.Ε. Άργους Ορεστικού -έγιναν αναλύσεις ομάδας Β

Περισσότερα »

Αποτελέσματα αναλύσεων νερού από τις 12-9-2023

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού από δείγματα που ελήφθησαν στις 12/9/2023 από οικισμούς της Δ.Ε. Άργους Ορεστικού (Βέλος, Διαλεκτό, Βοτάνι, Αμμουδάρα, Αμπελοχώρι και Ασπρονέρι) πατώντας εδώ. η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από 12:45 μ.μ. – 13:50 -αφορά δείγματα νερού από δίκτυo οικισμών Δ.Ε. Άργους Ορεστικού -έγιναν αναλύσεις ομάδας Β

Περισσότερα »

Διευκρινήσεις επί του Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Άργους Ορεστικού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Άργος Ορεστικό, 19/102023 Αρ. πρωτ.:11354 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Άργους Ορεστικού», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 241152 και εκτιμώμενης αξίας 55.490,00€

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 32ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Πέμπτη, 19/10/2023 στις 11:00. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης 218/2023 2 Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων. 219/2023

Περισσότερα »

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του ΔΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος Ορεστικό, 17 Οκτωβρίου 2023. ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ          Αριθμ. Πρωτ:  11257 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό,  ΠΡΟΣ: Τ.Κ. 522 00 Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 29ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Τρίτη, 17/10/2023 στις 14 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Παιδικού Σταθμού Άργους Ορεστικού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5093171,

Περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “Οδοφωτισμός του Δημοτικού οδικού δικτύου Άργους Ορεστικού, αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση του κόστους λειτουργίας”

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια: “Οδοφωτισμός του Δημοτικού οδικού δικτύου Άργους Ορεστικού, αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση του κόστους λειτουργίας” με προϋπολογισμό 3.707.622,50€ Ευρώ (προ Φ.Π.Α.). Η προμήθεια αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες σύμφωνα με τους κωδικούς cpv που περιλαμβάνονται: – Φωτιστικά

Περισσότερα »