Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου “Κατασκευή γηπέδου beach volley”

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου,την κατασκευή του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ BEACH VOLLEY εκτιμώμενης αξίας 90.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α). ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (β).ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Άργους Ορεστικού του νομού Καστοριάς.Παρακαλούμε όπως

Περισσότερα »

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΜΕΤΡΟ 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:  «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ο Δικαιούχος Δήμος Άργους Ορεστικού διακηρύσσει

Περισσότερα »

Νέο Προεδρείο στον Δήμο Άργους Ορεστικού

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού για την εκλογή νέου Προεδρείου και των μελών που συμμετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Να σημειώσουμε ότι οι Αντιδήμαρχοι που συμμετέχουν ως μέλη στις δύο Επιτροπές έχουν ήδη οριστεί από τον Δήμαρχο με την υπ’

Περισσότερα »

Κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης και στην πόλη του Άργους Ορεστικού

Μετά τους οκτώ οικισμούς του Δήμου, ήρθε η σειρά της πόλης του Άργους Ορεστικού να αποκτήσει νέες δεξαμενές ύδρευσης, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού εκσυγχρονισμού του δικτύου και αναβάθμισης της ποιότητας νερού. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο υποδομών, το οποίο μεταξύ άλλων θα εξασφαλίσει και μεγαλύτερη επάρκεια νερού σε

Περισσότερα »

Πρόσκληση ειδικής δια ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 9/1/2022.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος Ορεστικό,  5 Ιανουαρίου 2022. ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ          Αριθμ. Πρωτ:  81 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό,  ΠΡΟΣ: Τ.Κ. 522 00 1)   Δήμαρχο, κ. Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου2)   Μέλη  Δημοτικού Συμβουλίου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή

Περισσότερα »

Προϋπολογισμός του Δήμου Άργους Ορεστικού για το έτος 2022.

Με την υπ’ αρ. 152/20212 ( ΑΔΑ: 6545ΩΞ7-989) απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους Ορεστικού ψήφισε τον προϋπολογισμό του Δήμου Άργους Ορεστικού για το οικονομικό έτος 2022 ως εξής: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠPOYΠOΛOΓlΣMOΥ /ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝΔΗΜΟΥ: ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ για το έτος 2022 Κωδικοί Αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός σε

Περισσότερα »

Τέλη και Δικαιώματα του Δήμου Άργους Ορεστικού για το έτος 2022.

Με την υπ’ αρ. 135/20212 ( ΑΔΑ: ΨΔ4ΚΩΞ7-ΡΥ1) απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους Ορεστικού καθόρισε τα τέλη, τους φόρους και τα δικαιώματα του Δήμου Άργους Ορεστικού για το οικονομικό έτος 2022 ως εξής: Τέλη και δικαιώματα οικονομικού έτους 2022 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του

Περισσότερα »

Κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης σε 8 οικισμούς του Δήμου Άργους Ορεστικού

Η σύμβαση για την κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης σε οκτώ οικισμούς του Δήμου Άργους Ορεστικού υπογράφτηκε σήμερα μεταξύ του Δημάρχου Πάνου Κεπαπτσόγλου και του αναδόχου του έργου. Ανέρχεται στο ποσό των 503.225 € και περιλαμβάνει την αντικατάσταση των παλιών δεξαμενών ύδρευσης στο Μελάνθιο, τον Βράχο, το Ζευγοστάσιο, το Περιβόλι, το

Περισσότερα »