Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2023-2024

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Άργους Ορεστικού, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Περισσότερα »

Πίνακες κατάταξης πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 3/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2023 ΑνάρτησηΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Ανακοινώνονται οι πίνακες κατάταξης πρόσληψης προσωπικού κλάδου/ ειδικότητα: ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (GCB-Εκσκαφέα φορτωτή) Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ονομαστική κατάσταση υποψηφίων: Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων: Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα αποκλειόμενων Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα

Περισσότερα »

Τροποποίηση της με αρ.πρωτ: 7111/12-7-2023 Διακήρυξης λόγο τεχνικού προβλήματος

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ: 7111/12-7-2023 Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» λόγο τεχνικού προβλήματος, ως προς την παράγραφο 1.5 και συγκεκριμένα ως προς την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών που παρατείνεται από  27/07/2023 και ώρα 1:00μ.μ. στις 22/7/2023 και

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 23ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 24/7/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023. 148/2023 2 Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που έγιναν στις: α) 13/6/2023, β) 23/6/2023, γ) 6/7/2023, δ) 11/7/2023 και ε) 19/7/2023. 149/2023 3 Χορήγηση οριακής προθεσμίας

Περισσότερα »

ΣΟΧ 3/2023 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα κλάδου/ειδικότητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ)

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Άργους Ορεστικού, που εδρεύει στο Άργος Ορεστικού της Π.Ε. Καστοριάς και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 20ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε τη Δευτέρα 24/7/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023. 108/2023 Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 24/7/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 7533/24–72023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

Περισσότερα »

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα, 24/7/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 24 Ιουλίου 2023. Αρ.  Πρωτ.:  7533   Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2023 και ώρα 12:30σε κατεπείγουσα

Περισσότερα »

ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗΣ Ή ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗΣ Ή ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η απομάκρυνση των κατοίκων του Δήμου Άργους Ορεστικού από τις οικίες τους λόγω εξελισσόμενης ή επικείμενης δασικής πυρκαγιάς και να μεταφερθούν σε ασφαλείς για τη ζωή τους χώρους, ο Δήμος Άργους Ορεστικού

Περισσότερα »