Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα 19/6/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 15 Ιουνίου 2023. Αρ.  Πρωτ.:  6000 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα, 19Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00 σε τακτική συ­νεδρίαση,

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 13/6/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Παραχώρηση χρήσης χώρου στο ΚΚΕ για την πραγματοποίηση εκδήλωσης. 118/2023 2 Παραχώρηση χρήσης του σκοπευτηρίου Κωσταραζίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κωσταραζίου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης. 119/2023 3 Επικαιροποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου μεταξύ του Δήμου και του

Περισσότερα »

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ για την Τρίτη 13/6/2023 και ώρα 20:30

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος Ορεστικό, 9 Ιουνίου 2023. ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ          Αριθμ. Πρωτ: 5702 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό,  ΠΡΟΣ: Τ.Κ. 522 00 Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 17ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 7/6/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων. 116/2023 2 Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. 117/2023 Ημερομηνία της  κατεπείγουσας  συνεδρίασης:  7/6/2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00. Πρόσκληση η αριθ. πρωτ. 5480/6-6-2023 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους

Περισσότερα »

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης του ΔΣ για την Τετάρτη 7/6/2023 και ώρα 11:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος Ορεστικό, 6 Ιουνίου 2023. ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ          Αριθμ. Πρωτ:  5480 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό,  ΠΡΟΣ: Τ.Κ. 522 00 Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 16ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε την Τρίτη 6/6/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση της υπ. αριθ. 03/2020 μελέτης με τίτλο: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Άργους Ορεστικού», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Μακεδονίας». 91/2023 2 Ανάθεση εντολής σε νομικό. 92/2023 3 Έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου εκτός

Περισσότερα »

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 6/6/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 2 Ιουνίου 2023. Αρ.  Πρωτ.:  5414 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε τη Τρίτη, 6 Ιουνίου 2023  και ώρα 14:00  σε τακτική

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 15ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε την Τρίτη 30/5/2023

Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας  με τίτλο: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Άργους Ορεστικού έτους 2023» 82/2023 2 Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας  με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Άργους Ορεστικού έτους 2023» 83/2023 3 Έγκριση του 2ου

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 16ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 30/5/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 62/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες (πυρασφάλεια) 2023 με διάρκεια σύμβασης έως 4 μήνες”. 113/2023 2 Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης. 114/2023 3 Παραχώρηση χρήσης δημοτικών

Περισσότερα »