Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 09/11/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 5 Νοεμβρίου 2021. Αρ.  Πρωτ.:  9924 Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη Π ρ ό σ κ λ η σ

Περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ 588/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Άργος Ορεστικό, 4 Νοεμβρίου 2021  ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 9865   ΑΠΟΦΑΣΗ 588/2021 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικατα­στάθηκε από

Περισσότερα »

Πρόγραμμα εορτασμού της 11ης Νοεμβρίου, επετείου απελευθέρωσης του Άργους Ορεστικού από τον τουρκικό ζυγό το έτος 1912

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Άργος Ορεστικό 05/11/2021 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 9898 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ___________________   Ταχ. Δ/νση: Διοικητηρίου 35 Ταχ. Κώδικας: 52200 Άργος Ορεστικό Τηλέφωνο: 2467351301 Ε-mail: info@argosorestiko.gr         Πολιτικές, Στρατιωτικές Αστυνομικές,

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της από 03/11/2021 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/2021 Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτική με τηλεδιάσκεψη) 03/11/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 9621/29-10-2021 του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αριθμός Απόφασης 1 Αίτημα για την παραχώρηση κατά χρήση της αίθουσας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Περισσότερα »

Πίνακας Θεμάτων της από 29/10/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37/2021 Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 29/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 9495/25-10-2021 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Περί έγκρισης ή μη της πρακτικής άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι στον Δήμο Άργους

Περισσότερα »

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Τετάρτη 03/11/2021 και ώρα 18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος Ορεστικό,  29 Οκτωβρίου 2021. ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ          Αριθμ. Πρωτ:  9621 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό,  ΠΡΟΣ: Τ.Κ. 522 00 Αποδέκτες πίνακα διανομής. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει, με

Περισσότερα »

Καθαρισμός ρέματος «ΡΙΚΟΥΣΚΑ» στο τμήμα μεταξύ Ασπροκκλησιάς – Αμμουδάρας

Εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ρέματος «ΡΙΚΟΥΣΚΑ» στο τμήμα του μεταξύ Ασπροκκλησιάς και Αμμουδάρας εξασφάλισε ο Δήμος Άργους Ορεστικού. Περιλαμβάνουν καθαρισμό της αυτοφυούς βλάστησης μήκους 2.700 μ. και μέσου πλάτους 15 μ, καθαρισμό της κοίτης του ρέματος από φερτά υλικά και προσχώσεις, εκσκαφή – διαπλάτυνση της κοίτης σε θέσεις που

Περισσότερα »

Πίνακες Θεμάτων των από 25/10/2021 τακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/2021 Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτική)  25/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 9408/21-10-2021 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αριθμός Απόφασης 1 Λήψη απόφασης για τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Άργους Ορεστικού λόγω των

Περισσότερα »

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή 29/10/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 25 Οκτωβρίου 2021. Αρ.  Πρωτ.:  9495 Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού:κ. Μπελονάκη Αφροδίτη,  κ. Αναγνωστόπουλο Χρυσόστομο, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη Π ρ ό σ κ λ η σ

Περισσότερα »