Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 06/05/2022 και ώρα 3 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 6 Μαΐου 2022. Αρ.  Πρωτ.:  3908 Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Αντωνιάδη Παύλο,  κ. Τρυφόπουλο Θωμά, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Μαυραντά Δημήτριο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη Π ρ ό σ κ λ η

Περισσότερα »

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 06/05/2022 και ώρα 2 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 6 Μαΐου 2022. Αρ.  Πρωτ.:  3907 Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Αντωνιάδη Παύλο,  κ. Τρυφόπουλο Θωμά, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Μαυραντά Δημήτριο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη Π ρ ό σ κ λ η

Περισσότερα »

Έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Βρεφικοί-Παιδικοί Σταθμοί) του Δήμου Άργους Ορεστικού

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει ότι από 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για τις εγγραφές των παιδιών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής. Δικαίωμα εγγραφής έχουν: Για τον Βρεφικό Σταθμό όλα τα παιδιά ηλικίας από 2 μηνών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στον Παιδικό Σταθμό. Ο υπολογισμός της

Περισσότερα »

Αρρυθμία στην υδροδότηση συγκεκριμένων περιοχών της πόλης, λόγω εργασιών στο πλαίσιο αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης

Στο πλαίσιο του έργου αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του Άργους Ορεστικού, ενημερώνουμε ότι αύριο Πέμπτη 05/05/2022 θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης δικλειδοστασίου στη συμβολή των οδών Π. Μελά με 28ης Οκτωβρίου. Για τον λόγο αυτό αναμένεται να σημειωθεί πτώση της πίεσης του νερού και πιθανόν περιστασιακή, τμηματική διακοπή

Περισσότερα »

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στον Δήμο Άργους Ορεστικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ . 1 του Ν. 4440/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α’/7-6-2010). 2. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2190/94. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ 1 και

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της από 03/05/2022 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 03/05/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3646/26-04-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Μονάδα Οργάνωσης

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της από 29/04/2022 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/2022 Ημερομηνία συνεδρίασης (κατεπείγουσα)  29/04/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3647/26-04-2022 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αριθμός Απόφασης 1 Μεμονωμένη- σημειακή τροποποίηση του ισχύοντος σχεδίου πόλης Άργους Ορεστικού στο οικοδομικό τετράγωνο

Περισσότερα »

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 03/05/2022 και ώρα 11 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 26 Απριλίου 2022. Αρ.  Πρωτ.:  3646 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 3 Μαΐου 2022  σε τακτική  δια περιφοράς συνε­δρίαση, η

Περισσότερα »