Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Πέμπτη 28/12/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 21 Δεκεμβρίου 2023. Αρ.  Πρωτ.:  13856 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 2 μ.μ. σε

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριστριών σχολικών μονάδων 1.Πίνακας κατάταξης 2.Πίνακας απορριπτόμενων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την Παρασκευή 22.12.23 έως και την

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 37ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε τη Δευτέρα, 18/12/2023 στις 19:30. /Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) του Δήμου για το οικονομικό έτος 2024. 256/2023

Περισσότερα »

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 4/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Άργους Ορεστικού, που εδρεύει στο Άργος Ορεστικού της Π.Ε. Καστοριάς και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 38ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε τη Δευτέρα, 18/12/2023 στις 20:30. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Έγκριση υποβολής αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. από το πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 55-67 ετών καθώς και 67-74 ετών της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.). 257/2023 2 Επικύρωση πρακτικών

Περισσότερα »

Πρόσκληση για την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 18/12/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος Ορεστικό, 14 Δεκεμβρίου 2023. ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ          Αριθμ. Πρωτ: 13462 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό,  ΠΡΟΣ: Τ.Κ. 522 00 Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί

Περισσότερα »

Πρόσκληση για την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 18/12/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος Ορεστικό, 14 Δεκεμβρίου 2023. ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ          Αριθμ. Πρωτ: 13461 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό,  ΠΡΟΣ: Τ.Κ. 522 00 Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 34ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Παρασκευή, 8/12/2023 στις 2 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων στον Κ.Α. «Έξοδα εκδηλώσεων τμήματος Προσχολικής Αγωγής». 164/2023 2 Έγκριση του 3ο πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου)

Περισσότερα »

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή 8/12/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 1 Δεκεμβρίου 2023. Αρ.  Πρωτ.:  12912 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου2023 και ώρα 2 μ.μ. σε τακτική

Περισσότερα »