Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Συμπληρωματικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων στους Αμπελόκηπους

Γεγονός είναι η κατασκευή συμπληρωματικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στους Αμπελόκηπους, καθώς εντάχθηκε χθες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» με προϋπολογισμό 120.000 €. Αφορά στην κατασκευή 7 νέων κλάδων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, καθώς και των απαραίτητων φρεατίων υδροσυλλογής για την απορρόφηση των επιφανειακών υδάτων και τη μεταφορά τους, μέσω

Περισσότερα »

Πρόσκληση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/1/2022.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος Ορεστικό,  18 Ιανουαρίου 2022. ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ          Αριθμ. Πρωτ:  373 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό,  ΠΡΟΣ: Τ.Κ. 522 00 Αποδέκτες πίνακα διανομής. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σήμερα Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 σε κατεπείγουσα δια περιφοράς

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της από 18/01/2022 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 18/01/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00   π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 319/14-01-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής. 1/2022 2 Έγκριση 1ης  παράτασης της συνολικής

Περισσότερα »

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/01/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 14 Ιανουαρίου 2022. Αρ.  Πρωτ.:  319 Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Αντωνιάδη Παύλο,  κ. Τρυφόπουλο Θωμά, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Μαυραντά Δημήτριο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη Π ρ ό σ κ λ η

Περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΕΠ Άργους Ορεστικού εκτάκτως θα παραμείνει κλειστό για σήμερα το απόγευμα. Θα λειτουργήσει κανονικά αύριο, Σάββατο 15/01/2022, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. 

Περισσότερα »

Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ).

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αρ. 14900/8-2-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 466 Β’/8-02-2021, ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92) εγκρίθηκε το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» προσαρτάται σ’ αυτήν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.Για συνεχή και επικαιροποιημένη ενημέρωση για τα θέματα

Περισσότερα »

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου “Κατασκευή γηπέδου beach volley”

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου,την κατασκευή του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ BEACH VOLLEY εκτιμώμενης αξίας 90.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α). ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (β).ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Άργους Ορεστικού του νομού Καστοριάς.Παρακαλούμε όπως

Περισσότερα »

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΜΕΤΡΟ 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:  «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ο Δικαιούχος Δήμος Άργους Ορεστικού διακηρύσσει

Περισσότερα »