Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την«Προμήθεια φίλτρων ενεργού άνθρακα και μεταλλικών οικίσκων Δήμου Άργους Ορεστικού»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την Προμήθεια φίλτρων

Περισσότερα »

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/12/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 24 Δεκεμβρίου 2021. Αρ.  Πρωτ.:  11996 Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Αντωνιάδη Παύλο,  κ. Τρυφόπουλο Θωμά, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη Π ρ ό σ κ λ η

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της από 22/12/2021 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/2021 Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτικής)  22/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11746/17-12-2021 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αριθμός Απόφασης 1 Ορισμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που θα μετέχουν στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της από 22/12/2021 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25/2021 Ημερομηνία συνεδρίασης (ειδικής)  22/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11746/17-12-2021 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αριθμός Απόφασης 1 Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) του Δήμου για το

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της από 22/12/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 46/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 22/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00   π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11747/17-12-2021 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση του  απολογισμού και προέλεγχος του  ισολογισμού καθώς και των

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της από 20/12/2021 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 20/12/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00   π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11748/17-12-2021 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Ανάθεση εντολής σε νομικό. 255/2021 Η τοιχοκόλληση έγινε την Δευτέρα

Περισσότερα »

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/12/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος Ορεστικό,  17 Δεκεμβρίου 2021. ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ          Αριθμ. Πρωτ:  11745 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό,  ΠΡΟΣ: Τ.Κ. 522 00 Αποδέκτες πίνακα διανομής. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 22

Περισσότερα »

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/12/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος Ορεστικό,  17 Δεκεμβρίου 2021. ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ          Αριθμ. Πρωτ:  11746 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό,  ΠΡΟΣ: Τ.Κ. 522 00 Αποδέκτες πίνακα διανομής. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 22

Περισσότερα »

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/12/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 17 Δεκεμβρίου 2021. Αρ.  Πρωτ.:  11747 Προς : Τα μέλη της ΟικονομικήςΕπιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού: κ. Αντωνιάδη Παύλο,  κ. Τρυφόπουλο Θωμά, κ. Φιλιάδη Στέργιο, κ. Ζουρμπίδου Κύρου Μαρία, κ. Χατζηκυριακίδη Νικόλαο, κ. Μπουρινάρη Σωκράτη Π ρ ό σ κ λ η

Περισσότερα »