Γραφείο Εσόδων

Οδηγίες Δήλωσης Διόρθωσης τ.μ. Ακινήτων προς τους ΟΤΑ

Eφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας ακινήτων

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: tetragonika.govapp.gr

Αίτηση για απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Δ.Τ. & ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: dt.govapp.gr

Αίτηση για μείωση Δημοτικών Τελών (Κοινωνικό Τιμολόγιο)

Δικαιολογητικά

ΘΑ ΜπΟΥΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΠΟ ΜΑΝΙΟ

 

+ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΩ

Αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Αίτηση 

Σκαρίφημα του χώρου κατάληψης

Χορήγηση Βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αίτηση συμβολαιογράφου με αναλυτική περιγραφή του ακινήτου
  • Έντυπο Ε9
Xορήγηση Βεβαίωσης τ.μ. για ηλεκτροδότηση ακινήτου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Υπεύθυνη δήλωση
  • Οικοδομική άδεια
  • Σχέδιο ηλεκτρολόγου στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός παροχής

 

 

Απόδοση Τέλους 0,5% επί Ακαθαρίστων Εσόδων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση

Αίτηση Εκταφής

Αίτηση