Γραφείο Εσόδων

Eφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας ακινήτων

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: tetragonika.govapp.gr

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Δ.Τ. & ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: dt.govapp.gr

Δικαιολογητικά

ΘΑ ΜπΟΥΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΠΟ ΜΑΝΙΟ

 

+ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΩ

Αίτηση 

Σκαρίφημα του χώρου κατάληψης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αίτηση συμβολαιογράφου με αναλυτική περιγραφή του ακινήτου
  • Έντυπο Ε9

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Υπεύθυνη δήλωση
  • Οικοδομική άδεια
  • Σχέδιο ηλεκτρολόγου στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός παροχής

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση

Αίτηση