Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Άργους Ορεστικού

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

607.534 ΕΥΡΩ

Υπογράφτηκε την 1/11/2020 η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου τεχνικών και λοιπών υπηρεσιών του Δήμου (πρώην γενικό Λύκειο) μεταξύ του Δημάρχου Άργους Ορεστικού και του αναδόχου του έργου.