Επέκταση - αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης οικισμών Δήμου Άργους Ορεστικού

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

601.625 ΕΥΡΩ

Το έργο περιλαμβάνει:
1) Σύνδεση δικτύου ύδρευσης λαχανόκηπων με δίκτυο ύδρευσης Άργους Ορεστικού. Ειδικότερα περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγού τροφοδοσίας της Δεξαμενής Λαχανοκήπων από το εσωτερικό δίκτυο Ύδρευσης του Άργους Ορεστικού και την ακύρωση της σημερινής τροφοδοσίας του οικισμού Λαχανοκήπων από την γεώτρηση και το αντλιοστάσιο Χιλιοδένδρου. Το συνολικό μήκος των σωληνώσεων όλων των τύπων και διαμέτρων είναι περίπου 4.600 μέτρα.
2) Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού δεξαμενής Αμπελοχώριου. Ειδικότερα περιλαμβάνει την αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού από το υφιστάμενο αντλιοστάσιο μέχρι την δεξαμενή , η οποία τροφοδοτεί τα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Αμπελοχωρίου, Αμμουδάρας και Βοτανίου του Δήμου Άργους Ορεστικού. Το συνολικό μήκος των σωληνώσεων όλων των τύπων και διαμέτρων είναι περίπου 1.665 μέτρα 3) Υδροδότηση βιοτεχνικών εγκαταστάσεων περιοχής κόμβου Εγνατίας.
Ειδικότερα περιλαμβάνει την επέκταση του αγωγού ύδρευσης από την νέα γεώτρηση Αμπελοκήπων ώστε να υδροδοτηθούν οι Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Αμπελοκήπων, επί του κόμβου του καθέτου άξονα της Εγνατίας και της νότιας εισόδου στην Καστοριά.
Το συνολικό μήκος των σωληνώσεων όλων των τύπων και διαμέτρων είναι περίπου 3.500 μέτρα. Συνολικά θα κατασκευαστούν 9.665 μ. δικτύου ύδρευσης