Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τακτικά Μέλη

 1. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου
 2. Ευάγγελος Βασιλειάδης
 3. Σωτήρης Μπουτσιάδης
 4. Χρήστος Εμμανουήλ
 5. Αφροδίτη Μπελονάκη
 6. Ησαΐα Τοτονίδου
 7. Κωνσταντίνος Ζηκούλης

Αναπληρωματικά Μέλη (ανά παράταξη)

  1. Μαρία Ζουρμπίδου
  2. Στέργιος Φιλιάδης
  3. Δημήτριος Μαυραντζάς
  4. Μηνάς Γκαλίτσας