Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

  1. Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής
  2. Φιλιάδης Στέργιος, Αντιδήμαρχος
  3. Ζουρμπίδου Μαρία, Αντιδήμαρχος
  4. Μπελονάκη Αφροδίτη, Δημοτική Σύμβουλος
  5. Αναγνωστόπουλος Χρυσόστομος, Δημοτικός Σύμβουλος
  6. Τρυφόπουλος Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος
  7. Γκαλίτσας Μηνάς, Δημοτικός Σύμβουλος