Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τακτικά Μέλη

 1. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου, Πρόεδρος
 2. Χρήστος Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος και εκλεγμένο μέλος
 3. Τριαντάφυλλος Τσιόλας, Αντιδήμαρχος
 4. Αφροδίτη Μπελονάκη, εκλεγμένο μέλος
 5. Ησαΐα Τοτονίδου, εκλεγμένο μέλος
 6. Κωνσταντίνος Ζηκούλης, εκλεγμένο μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη (ανά παράταξη)

  1. Μαρία Ζουρμπίδου
  2. Στέργιος Φιλιάδης
  3. Δημήτριος Μαυραντζάς
  4. Μηνάς Γκαλίτσας