ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Διαχείριση χώρων υπαίθριας αναψυχής
στην περιοχή δασυλλίου Άργους Ορεστικού

434.800

περισσοτερα

Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία»

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

55.500

περισσοτερα

Πράσινο Ταμείο

Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας
στον Δήμο Άργους Ορεστικού

37.200€

Πράσινο Ταμείο

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων

37.200