ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τεχνικό Πρόγραμμα 2021

ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Διαχείριση χώρων υπαίθριας αναψυχής
στην περιοχή δασυλλίου Άργους Ορεστικού

434.800

περισσοτερα

Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία»

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

55.500

περισσοτερα

Πράσινο Ταμείο

Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας
στον Δήμο Άργους Ορεστικού

37.200€

Πράσινο Ταμείο

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων

37.200

Τεχνικό Πρόγραμμα 2021
Τεχνικό Πρόγραμμα 2021