ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τεχνικό Πρόγραμμα 2021

Πράσινο Ταμείο

Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας
στον Δήμο Άργους Ορεστικού

37.200€

Πράσινο Ταμείο

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων

37.200

Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία»

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

55.500

περισσοτερα
Τεχνικό Πρόγραμμα 2021
Τεχνικό Πρόγραμμα 2021