ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα
στην περιοχή δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού
– Δήμου Άργους Ορεστικού

12.387.000€

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα
από την συμβολή με τον παραπόταμο
του Στραβοπόταμου  (Γκαλέσαβο)
έως την γέφυρα Αμμουδάρας

11.730.000

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ​

Βιολογική Επεξεργασία και Καθαρισμός Λυμάτων Δήμου Άργους Ορεστικού
(σύνδεση υφιστάμενων εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμών κατοίκων
κάτω από 2.000 κατοίκους του Δήμου)

4.300.000

περισσοτερα

Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία»

Συμπληρωματικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων
υδάτων οικισμού Αμπελοκήπων

120.000

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Κατασκευή ραμπών πρόσβασης 
στα σχολικά κτίρια
και τους χώρους υγιεινής αυτών

57.040

LEADER

Προμήθεια στολών και μουσικών οργάνων
του τμήματος Φιλαρμονικής
της ΔΗΚΕΔΑΟ

29.184

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Κατασκευή βιολογικού Καθαρισμού (Ε.Ε.Λ.) Άργους Ορεστικού και εξωτερικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων

5.185.483

Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και αγωγών μεταφοράς πόλης Άργους Ορεστικού

 4.032.258€

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Δημοτικό Κολυμβητήριο Άργους Ορεστικού

4.200.000

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και των Α/Κ Άργους Ορεστικού

3.527.400

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Έργα βελτίωσης ύδρευσης
και ΑΠΕ
Δήμου Άργους Ορεστικού

2.400.397

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα γυμναστικής
4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού

1.718.500

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση
ψηφιακών υδρομετρητών
και ολοκληρωμένου
συστήματος τηλεμετρίας

1.500.000

Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» ​

Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού
για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων
και επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές
και πυρκαγιές (προμήθεια μηχανημάτων έργου)

486.452€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΕ ΤΟΥ TAP

Διαπλάτυνση – διαμόρφωση γέφυρας ρέματος «Γκιόλε» και ασφαλτόστρωση
του οδικού δικτύου Μηλίτσας Αμπελοκήπων

500.000

ΣΑΕ 055

Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Μελανθίου, Νίκης, Πετροπουλακίου από τις πηγές τους και καλλιέργεια πηγών τοπικών διαμερισμάτων Δήμου Άργους Ορεστικού

266.392€

ΠΔΕ

Εργασίες επισκευής και συντήρησης Δημοτικού Σταδίου Άργους Ορεστικού (Α’ ΦΑΣΗ)

182.190

ΠΔΕ

Συντήρηση εγκαταστάσεων Αθλητικού Σταδίου
Άργους Ορεστικού (Β’ ΦΑΣΗ)

169.000

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Δημοσίων Υπηρεσιών – πρώην Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού

607.534

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού

192.244

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση
3ου Νηπιαγωγείου
Άργους Ορεστικού

172.647

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση
4ου Νηπιαγωγείου
Άργους Ορεστικού

163.886

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση
1ου Δημοτικού Σχολείου
Άργους Ορεστικού

398.758

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση
2ου Δημοτικού Σχολείου
Άργους Ορεστικού

380.270

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση
3ου Δημοτικού Σχολείου
Άργους Ορεστικού

418.643

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση
4ου Δημοτικού Σχολείου
Άργους Ορεστικού

368.177

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση
1ου Γυμνασίου
Άργους Ορεστικού

865.372

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση
2ου Γυμνασίου
Άργους Ορεστικού

435.684

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση
1ου Λυκείου (ΓΕΛ)
Άργους Ορεστικού

629.939

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση
Εργαστηρίων ΕΠΑΛ
Άργους Ορεστικού

275.420

Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία»

Eνεργειακή αναβάθμιση
του 1ου Παιδικού Σταθμού
Άργους Ορεστικού

355.000

Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία»

Προσθήκη τεσσάρων αιθουσών
και ενεργειακή αναβάθμιση
του Δημοτικό Σχολείο
Νέου Κωσταραζίου

1.400.000

ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ

Ανακατασκευή
δημοτικού σχολείου
Παλαιού Κωσταραζίου

505.000

ΕΣΠΑ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Ενεργειακή αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το κλειστό γυμναστήριο
του Άργους Ορεστικού

1.020.000

ΥΠΑΑΤ

Βελτίωση προσβασιμότητας
σ
ε αγροτικές εκμεταλλεύσεις
(Άργος Ορεστικό, Μελάνθιο,
Κωσταράζι,
Αμμουδάρα, Ασπροκκλησιά)

2.620.000

Πράσινο Ταμείο

Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων
του Δήμου Άργους Ορεστικού

40.000

ΣΑΤΑ

3η φάση διαμόρφωσης πεζοδρομίων
στη Μηλίτσα

37.200€

INTERREG IPA ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020

Διασυνοριακό πρόγραμμα
Business Clubs

213.204

ΕΤΠΑ

Εκπόνηση ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης
για την προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης (Σ.Δ.Λ.Α.Π.)
Δήμου Άργους Ορεστικού

255.000

ΕΤΠΑ

Υλοποίηση σχεδίου
ασφάλειας νερού (Σ.Α.Ν.)
Δήμου Άργους Ορεστικού

203.000

ΕΣΠΑ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Προμήθειας συστημάτων
χωριστής συλλογής
και διαχείρισης βιοαποβλήτων

323.400

LEADER

Προμήθεια εξοπλισμού
λαογραφικού μουσείου
Άργους Ορεστικού

51.000

WIFI 4EU

Δωρεάν Wi-Fi
σε δημόσιους χώρους
του Δήμου Άργους Ορεστικού

15.000

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή
και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου 

42.100

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Δήμος Άργους Ορεστικού

Aνάπλαση του Νέου Πάρκου

529.000€

Π.Δ.Μ. - Π.Ε. Καστοριάς
- Δήμος Άργους Ορεστικού

Διαπλάτυνση και ανακατασκευή οδοστρώματος, τμήματος της δημοτικής οδού Βογατσικού – Πλατανιάς Δήμου Άργους Ορεστικού και συντήρηση δημοτικής οδού Διαλεκτού – Σήμαντρου

266.000€

Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία»

Eνεργειακή αναβάθμιση
με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
των Ιαματικών Λουτρών Αμμουδάρας

572.000

Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία»

Eνεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου αποθεραπείας
και αναζωογόνησης λουόμενων Ιαματικών Λουτρών Αμμουδάρας και χώρου στέγασης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» (πρώην ξενώνας Αμμουδάρας)

308.000

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Δημιουργία καταφυγίου
αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Δήμου Άργους Ορεστικού

372.000

LEADER

Διαδρομές – μονοπάτια
στην ευρύτερη περιοχή
Αγίου Νικολάου

300.000

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Προμήθεια τεσσάρων βυθιζόμενων
συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων (2 x 3.000 λίτρα)

210.800

Π.Δ.Ε.

Κατασκευή
γηπέδου beach volley
με ηλεκτροφωτισμό

90.000