ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Τεχνικό Πρόγραμμα 2021

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού – Δήμου Άργους Ορεστικού

11.750.000

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Κατασκευή βιολογικού Καθαρισμού (Ε.Ε.Λ.) Άργους Ορεστικού και εξωτερικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων

5.185.483

Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και αγωγών μεταφοράς πόλης Άργους Ορεστικού

 4.032.258€

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Δημοτικό Κολυμβητήριο Άργους Ορεστικού

4.200.000

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και των Α/Κ Άργους Ορεστικού

3.527.400

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Έργα βελτίωσης ύδρευσης
και ΑΠΕ
Δήμου Άργους Ορεστικού

2.400.397

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Εσωτερικό υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού

1.880.000

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα γυμναστικής
4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού

1.718.500

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΕ ΤΟΥ TAP

Διαπλάτυνση – διαμόρφωση γέφυρας ρέματος «Γκιόλε» και ασφαλτόστρωση
του οδικού δικτύου Μηλίτσας Αμπελοκήπων

500.000

ΣΑΕ 055

Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Μελανθίου, Νίκης, Πετροπουλακίου από τις πηγές τους και καλλιέργεια πηγών τοπικών διαμερισμάτων Δήμου Άργους Ορεστικού

266.392€

ΠΔΕ

Εργασίες επισκευής και συντήρησης Δημοτικού Σταδίου Άργους Ορεστικού (Α’ ΦΑΣΗ)

182.190

ΠΔΕ

Συντήρηση εγκαταστάσεων Αθλητικού Σταδίου
Άργους Ορεστικού (Β’ ΦΑΣΗ)

169.000

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Δημοσίων Υπηρεσιών – πρώην Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού

607.534

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού

192.244

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση
3ου Νηπιαγωγείου
Άργους Ορεστικού

172.647

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση
4ου Νηπιαγωγείου
Άργους Ορεστικού

163.886

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση
1ου Δημοτικού Σχολείου
Άργους Ορεστικού

398.758

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση
2ου Δημοτικού Σχολείου
Άργους Ορεστικού

380.270

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση
3ου Δημοτικού Σχολείου
Άργους Ορεστικού

418.643

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση
4ου Δημοτικού Σχολείου
Άργους Ορεστικού

368.177

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση
1ου Γυμνασίου
Άργους Ορεστικού

865.372

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση
2ου Γυμνασίου
Άργους Ορεστικού

435.684

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση
1ου Λυκείου (ΓΕΛ)
Άργους Ορεστικού

629.939

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

Ενεργειακή αναβάθμιση
Εργαστηρίων ΕΠΑΛ
Άργους Ορεστικού

275.420

ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ

Ανακατασκευή
δημοτικού σχολείου
Παλαιού Κωσταραζίου

505.000

ΕΣΠΑ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Ενεργειακή αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το κλειστό γυμναστήριο
του Άργους Ορεστικού

1.020.000

ΣΑΤΑ

3η φάση διαμόρφωσης πεζοδρομίων
στη Μηλίτσα

107.200€

περισσοτερα

INTERREG IPA ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020

Διασυνοριακό πρόγραμμα
Business Clubs

213.204

ΕΤΠΑ

Εκπόνηση ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης
για την προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης (Σ.Δ.Λ.Α.Π.)
Δήμου Άργους Ορεστικού

255.000

ΕΤΠΑ

Υλοποίηση σχεδίου
ασφάλειας νερού (Σ.Α.Ν.)
Δήμου Άργους Ορεστικού

203.000

ΕΣΠΑ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Προμήθειας συστημάτων
χωριστής συλλογής
και διαχείρισης βιοαποβλήτων

323.400

LEADER

Προμήθεια εξοπλισμού
λαογραφικού μουσείου
Άργους Ορεστικού

51.000

WIFI 4EU

Δωρεάν Wi-Fi
σε δημόσιους χώρους
του Δήμου Άργους Ορεστικού

15.000

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή
και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου 

42.100

ΣΑΕ 055

Καθαρισμός ρέματος «Ρικούσκα» στο τμήμα μεταξύ Ασπροκκλησιάς και Αμμουδάρας 

70.000

Τεχνικό Πρόγραμμα 2021
Τεχνικό Πρόγραμμα 2021