Έργα βελτίωσης ύδρευσης και ΑΠΕ Δήμου Άργους Ορεστικού

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)

2.400.397 ΕΥΡΩ

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα υποέργα:

1. Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης πόλης Άργους Ορεστικού

358.000 ευρώ

 

2. Κατασκευή μικρών δεξαμενών ύδρευσης σε οκτώ τοπικές κοινότητες και συγκεκριμένα στο Μελάνθιο, τον Βράχο, το Ζευγοστάσιο, το Περιβόλι, το Καστανόφυτο, τον Άγιο Ηλία, τον Σπήλιο και το Νόστιμο.

693.999 ευρώ

 

3. Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου tracker 300 kw στην Κοινότητα Αμπελοκήπων. Η παραχθείσα ενέργεια των αντλιοστασίων του Δήμου  θα συμψηφίζεται με την παραχθείσα ενέργεια από το φωτοβολταϊκό πάρκο, προσφέροντας οικονομία και συμβαδίζοντας με την Πράσινη Ευρωπαϊκή Πολιτική, που έχει ως γνώμονα την προστασία του Περιβάλλοντος.

971.998 ευρώ

 

 

4. Προμήθεια δίδυμων φίλτρων ενεργού άνθρακα και μεταλλικών οικίσκων για τη στέγασή τους. Το υποέργο αυτό περιλαμβάνει και την τοποθέτηση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμού, που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση και κατά συνέπεια, στην πρόληψη και την αντιμετώπιση βλαβών.

446.400 ευρώ