ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ

Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
πόλης Άργους Ορεστικού

2.840.000

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ​

Βελτίωση προσβασιμότητας
στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις
των αγροκτημάτων
του Δήμου Άργους Ορεστικού

7.250.000

περισσοτερα

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ​

Δράσεις
ηλεκτροκίνησης
στον Δήμο Άργους Ορεστικού

1.566.093

περισσοτερα

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ​

Βελτίωση της αστικής κινητικότητας
και λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών
της πόλης Άργους Ορεστικού (μελέτες)

450.000

περισσοτερα

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Αποκατάσταση οικίας Κουλιούμπα
και επανάχρησή της
ως Λαογραφικό Μουσείο

315.000

περισσοτερα

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Στατικός έλεγχος
κρίσιμων κτιριακών υποδομών
του Δήμου Άργους Ορεστικού

30.000

περισσοτερα

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Γωνιές ανακύκλωσης και εξοπλισμός διακριτής συλλογής στον Δήμο Άργους Ορεστικού

2.600.000

περισσοτερα

ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Δημιουργία πράσινων σημείων και δικτύωσή τους
στον Δήμο Άργους Ορεστικού

1.103.352

περισσοτερα