Εσωτερικό υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

1.880.000 ΕΥΡΩ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την υλοποίηση του έργου «Εσωτερικό υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού» με προϋπολογισμό 1.880.000 ευρώ περίπου, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αφορούν στην επέκταση και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης της πόλης, προκειμένου να επιλυθούν χρόνια προβλήματα του υπάρχοντος δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται πληθώρα τεχνικών έργων και παρεμβάσεων (δεξαμενές ρύθμισης-αποθήκευσης, αγωγοί τροφοδοσίας του δικτύου, δίκτυα διανομής) περιμετρικά του αστικού ιστού της πόλης του Άργους Ορεστικού και ιδιαίτερα στην υψηλή ζώνη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συχνές βλάβες και διαρροές.

Παράλληλα υποβάλλεται νέα πρόταση στο Ε. Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αντικατάσταση όλου του δικτύου ύδρευσης της πόλης, ύψους 6.500.000 ευρώ περίπου.