Γραφεία Αντιδημάρχων

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Παύλος Αντωνιάδης Παιδείας, Πρόνοιας 2467351333 / 6972040012
Θωμάς Τρυφόπουλος Προμηθειών 2467351302 / 6972040013
Στέλλα Μουτζίκη Πολιτισμού 2467351301
Σωτήρης Μπουτσιάδης Καθημερινότητας 2467044118 / 6972010014
Βαγγέλης Βασιλειάδης Πολιτικής Προστασίας
6972040011