Γραφείο δημάρχου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΤΜΗΜΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
Γραφείο Διαφάνειας & Διοικητικής Βοήθειας
Μελίνα Μουτζίκη 2467351301 fax 2467351332
Γραφείο Τύπου Μαριγώ Αναγνωστοπούλου 2467351309