Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

1. Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

2. Αντιδήμαρχος Ευάγγελος Βασιλειάδη με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο Σωτήριο Μπουτσιάδη.

3. Δημοτικός Σύμβουλος Μηνάς Γκαλίτσας με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Αργύριο Μπάτζιο.

4. Διοικητής του 585 Μ/Π ΤΠ, Αντισυνταγματάρχης Ιωάννης Νιώπας με αναπληρωτή που θα ορίζεται εγγράφως κατά περίπτωση.

5. Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού, Αστυνόμος Β΄ Αρβανιτάκης Παντελής με αναπληρωτή τον Υπαστυνόμο Β΄ κ. Στυλιανό Δημητρίου.

6. Προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άργους Ορεστικού, επιπυραγός Χαράλαμπος Αλεξίου με αναπληρωτή του τον Ανθυπολοχαγό Χριστόφορο Παρασκευόπουλο.

7. Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Δασών της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Καστοριάς, Αργυρούλα Ζησοπούλου, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Ζυγούρα, αναπλ. Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων.

8. Εκπρόσωπος του Εθελοντικού Τμήματος Αντιμετώπισης Καταστροφών Καστοριάς,  Νικηφόρος Σαρρής, με αναπληρωτή τον Πρόεδρο Χαράλαμπο Σαββίδη.

9. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Άργους Ορεστικού, Βασίλειος Δισλής, με αναπληρωτή τον υπάλληλο Γεώργιο Παπαντίνα.