Κατασκευή χώρων άθλησης αθλητικών δραστηριοτήτων στους οικισμούς Κωσταραζίου και Βογατσικού

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013

330.000 ΕΥΡΩ

Κατασκευή γηπέδων 5×5 στις κατασκηνώσεις Βογατσικού και το Κωσταράζι

Βογατσικό

Κωσταράζι