Κατασκευή ραμπών πρόσβασης στα σχολικά κτίρια και τους χώρους υγιεινής αυτών

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

57.040 ΕΥΡΩ
Νέες εντάξεις έργων (164.721,60 ευρώ) στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για τον Δήμο Άργους Ορεστικού
Για τις σχολικές μονάδες κατοχύρωσε ποσό ύψους 57.040 ευρώ για την κατασκευή ραμπών πρόσβασης, τόσο στα σχολικά κτίρια, όσο και στους χώρους υγιεινής αυτών, ώστε να διευκολυνθεί η εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία.