Κατασκευή βιολογικού Καθαρισμού (Ε.Ε.Λ.) Άργους Ορεστικού και εξωτερικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων

ΕΣΠΑ - ΠΕΠ

5.185.483 ΕΥΡΩ

Με την υπογραφή της σύμβασης ενός εμβληματικού έργου, του Βιολογικού (Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων – Ε.Ε.Λ.) ξεκινά η νέα χρονιά για τον Δήμο Άργους Ορεστικού. Ενός αναγκαίου έργου που πέρασε από συμπληγάδες πέτρες και κινδύνεψε να απενταχθεί με υπαιτιότητα τρίτων, για την οποία ο Δήμος Άργους Ορεστικού ουδέποτε, μέχρι σήμερα, έλαβε επαρκείς εξηγήσεις.

Χάρη λοιπόν στην επιμονή, τη σκληρή και συστηματική δουλειά αλλά και την αποφασιστικότητα της δημοτικής αρχής, παίρνει σήμερα σάρκα και οστά ένα έργο τεράστιας περιβαλλοντικής σημασίας, προϋπολογισμού 5.185.000 € περίπου.

Περιλαμβάνει:

  • την κατασκευή νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) δυναμικότητας 9.950 Ισοδύναμων Κατοίκων (Ι.Κ.) του οικισμού του Άργους Ορεστικού
  • την προσαρμογή του υφιστάμενου αντλιοστασίου ανύψωσης λυμάτων, καθώς και του εξοπλισμού του (αντλιών, ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, κλπ) για την μεταφορά των λυμάτων στην ΕΕΛ
  • την κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού που θα οδηγεί τα λύματα από το υφιστάμενο αντλιοστάσιο στη νέα Ε.Ε.Λ, μήκους περίπου 2,7 χλμ και
  • την κατασκευή νέου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στον ποταμό Αλιάκμονα, μήκους περίπου 0,27 χλμ.

Εναρμονισμένο πλήρως με τον συνολικό σχεδιασμό διαχείρισης λυμάτων που έχει εκπονήσει ο Δήμος Άργους Ορεστικού, το έργο στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η δημοτική αρχή λοιπόν εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στους αιρετούς και μη που συμμετείχαν στα εμπλεκόμενα θεσμοθετημένα, συλλογικά όργανα, καθώς και στους υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας που υπερέβαλαν εαυτόν γι’ αυτό το εξαιρετικά σημαντικό έργο.

Υπενθυμίζεται ότι αναμένεται να κατατεθεί στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ πρόταση εγκατάστασης compact βιολογικών επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Βογατσικού, Γέρμα, Κωσταραζίου, Λακκωμάτων και Βοτανίου, που θα καλύπτουν τις ανάγκες του συνόλου των Κοινοτήτων του Δήμου, προϋπολογισμού 6.135.000 € περίπου.

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του Βιολογικού Καθαρισμού Άργους Ορεστικού, ενός εμβληματικού έργου προϋπολογισμού 5,2 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η τεχνολογία διαχείρισης και επεξεργασίας λυμάτων σε συνάρτηση με το μικρότερο λειτουργικό κόστος, που θα έχει ως αποτέλεσμα την ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση των δημοτών.

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης λυμάτων, αποσκοπώντας στην προστασία του περιβάλλοντος και την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του. Μάλιστα είναι ο μοναδικός Δήμος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», διεκδικεί την κατασκευή οργανωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης λυμάτων για οικισμούς Δ΄ Κατηγορίας (οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων), παρόλο που κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

31/08/2021: Γοργοί είναι οι ρυθμοί των εργασιών κατασκευής του βιολογικού καθαρισμού Άργους Ορεστικού, ενός ιδιαίτερα σημαντικού έργου με μέγιστη περιβαλλοντική αξία. Πλήρως εναρμονισμένο με τον συνολικό σχεδιασμό που έχει εκπονήσει ο Δήμος Άργους Ορεστικού για τη διαχείριση των λυμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του, το έργο των 5.185.000 € περίπου είναι ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η τεχνολογία διαχείρισης και επεξεργασίας λυμάτων, σε συνάρτηση πάντα με το μικρότερο λειτουργικό κόστος και την ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση των δημοτών.