Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που παραχωρούνται στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης για την προεκλογική προβολή τους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σχετ. με το 39089/07-03-2024 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας Γενική Δ/νση Διοίκησης &Οικονομικών Δ/νση Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς

Σχετ. με το 21902/06-03-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Οργάνωσης Τμήμα Εκλογών και Πολιτικών Κομμάτων με :

ΘΕΜΑ:

«Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρ. 10 του ν. 4023/2011 (Α΄220), για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών».

Καλούμε  σε κοινή σύσκεψη την Τρίτη 16 Απριλίου και ώρα 11:00π.μ.  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού:

  1. Τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων , των συνασπισμών πολιτικών  κομμάτων τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης  που μετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών.

                                                                Ο  Δήμαρχος

                                                                  Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου