ΚΕΠ Αμπελοκήπων

  • Διεύθυνση : Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 52057
  • Τηλέφωνο : 2467085044, 2467352720
  • Fax: 2467085998
  • E-mail: d.ionosdragoumi@kep.gov.gr