Βρεφικός σταθμός Άργους Ορεστικού

Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη

1.871.000 ΕΥΡΩ

Ανέγερση ενός σύγχρονου κτίριο βρεφικού σταθμού, πλήρως εξοπλισμένου, το οποίο πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας και καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών που έχουν προκύψει, καθώς με την προσθήκη των νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας δύναται να φιλοξενήσει 41 βρέφη αντί για 26 που εξυπηρετούνταν μέχρι τώρα. Περιλαμβάνει αίθουσες απασχόλησης, ύπνου, γραφείο διεύθυνσης και χώρο μόνωσης καθώς και βοηθητικούς χώρους όπως κουζίνα, λινοθήκη, χώρο πλυντηρίου καθώς και μικρή κουζίνα για τη συγκέντρωση του προσωπικού.

Ο εξωτερικός χώρος εξοπλίστηκε με όργανα παιδικής χαράς.

Εξοπλισμός Βρεφικού Σταθμού

Προϋπολογισμός: 121.270 €

  • Ηλεκτρικές συσκευές
  • Σκεύη
  • Έπιπλα – γωνίες δραστηριοτήτων
  • Διακόσμηση-δημιουργική απασχόληση
  • Μηχανογραφικός εξοπλισμός
  • Ιματισμός