Μετάθεση ημερομηνιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με υπ’ αριθ. πρωτ. Δ11/81469/14-3-2023 έγγραφο της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από την Τρίτη 14/03/2023 και ώρα 18:00 έως και Πέμπτη 23/03/2023 και ώρα 18:00, το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αναβάθμισης.

Για το λόγο αυτό με την 44/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Άργους Ορεστικού αποφασίστηκε η μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών  και των ημερομηνιών αποσφράγισης των δημοσιευμένων διαγωνισμών του Δήμου στο σύστημα

ΕΣΗΔΗΣ ως εξής:

Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών  
Έργο:ΑπόΣε
«Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού,  ΤΚ Ασπροκκλησιάς.»20-3-202328-3-2023
«Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Άργους Ορεστικού.»28-3-20234-4-2023
   
Μετάθεση ημερομηνιών αποσφράγισης προσφορών  
Έργο:ΑπόΣε
«Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους  Ορεστικού, ΤΚ Ασπροκκλησιάς.»,24-3-202331-3-2023
«Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα  Άργους Ορεστικού, ΤΚ Άργους Ορεστικού.»,31-3-20237-4-2023
«Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Μελανθίου.»,17-3-202327-3-2023