Μηχανήματα έργου για την πολιτική προστασία διεκδικεί ο Δήμος Άργους Ορεστικού

Μηχανήματα έργου για την πολιτική προστασία διεκδικεί  ο Δήμος Άργους Ορεστικού

Αίτηση χρηματοδότησης για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές και πυρκαγιές έχει καταθέσει ο Δήμος Άργους Ορεστικού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Η δράση περιλαμβάνει την προμήθεια δύο μηχανημάτων έργου συνολικού προϋπολογισμού 486.452 € περίπου, τα οποία θα μπορούν να επέμβουν άμεσα για την αντιμετώπιση και την πρόληψη φυσικών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την αποκατάσταση ζημιών.

Αναλυτικά, ο Δήμος Άργους Ορεστικού αιτείται:

1          Προμήθεια ενός ελαστικοφόρου αρθρωτού φορτωτή

210.800,00 €

2          Προμήθεια ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων με ένα χλοοκοπτικό βραχίονα με κεφαλή καταστροφέα, μίας κεφαλής κλαδέματος, μίας βούρτσας καθαρισμού

αγριόχορτων, ενός συγκροτήματος επισκευής λάκκων ασφαλτικού οδοστρώματος, μίας λεπίδας αποχιονισμού και ενός αλατοδιανομέα.

75.652,00 €

Ο ελαστικοφόρος αρθρωτός φορτωτής χρησιμοποιείται για τη φόρτωση κάθε γαιώδους είδους υλικού, τη μεταφορά και την απομάκρυνσή του.

Έχει δυνατότητες κατασκευής – συντήρησης αντιπυρικών ζωνών, καθαρισμού ρεμάτων – οδών και εκτέλεσης αποχιονισμών. Επιπρόσθετα, δύναται να συνδράμει σε εργασίες καθαρισμού και κατεδαφίσεων μετά από σεισμούς ή άλλη φυσική καταστροφή.

Το όχημα πολλαπλών χρήσεων σε αστικό περιβάλλον, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους του, επιτρέπει την επέμβαση σε ιδιαίτερα δύσκολα σημεία.

Με την προσθήκη του χλοοκοπτικού βραχίονα, της κεφαλής κλαδέματος και της βούρτσας καθαρισμού αγριόχορτων εξασφαλίζει εργασίες καθαρισμού φυσικής βλάστησης σε κατοικημένες περιοχές,

αποτρέποντας έτσι την πιθανότητα πυρκαγιάς. Με την προσθήκη του συγκροτήματος επισκευής λάκκων οδοστρώματος εξασφαλίζει την άμεση και αποτελεσματική επούλωση των οπών και των ρωγμών του οδικού δικτύου,

ενώ διασφαλίζει ακόμη περισσότερο τον αποχιονισμό και την πρόληψη του παγετού.