Οικονομική Επιτροπή

  1. Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής
  2. Μπελονάκη Αφροδίτη, Αντιδήμαρχος
  3. Αναγνωστόπουλος Χρυσόστομος, Αντιδήμαρχος
  4. Φιλιάδης Στέργιος, Δημοτικός Σύμβουλος
  5. Ζουρμπίδου Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος
  6. Χατζηκυριακίδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος
  7. Μπουρινάρης Σωκράτης, Δημοτικός Σύμβουλος