Οικονομική Επιτροπή

Τακτικά μέλη

 1. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου, Πρόεδρος Επιτροπής
 2. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης, Αντιδήμαρχος
 3. Φώτιος Τατσίδης, Αντιδήμαρχος
 4. Μαρία Ζουρμπίδου
 5. Δημήτριος Μαυραντζάς
 6. Στέργιος Φιλιάδης
 7. Σωκράτης Μπουρινάρης

Αναπληρωματικά μέλη ανά παράταξη:

  1. Αφροδίτη Μπελονάκη
  2. Χρήστος Εμμανουήλ
  3. Ησαΐα Τοτονίδου
  4. Κωνσταντίνος Ζηκούλης