Οικονομική Επιτροπή

Τακτικά μέλη

 1. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου
 2. Παύλος Αντωνιάδης
 3. Θωμάς Τρυφόπουλος
 4. Μαρία Ζουρμπίδου
 5. Δημήτριος Μαυραντζάς
 6. Στέργιος Φιλιάδης
 7. Σωκράτης Μπουρινάρης

Αναπληρωματικά μέλη ανά παράταξη:

  1. Αφροδίτη Μπελονάκη
  2. Χρήστος Εμμανουήλ
  3. Ησαΐα Τοτονίδου
  4. Κωνσταντίνος Ζηκούλης