Ονομασία οδών Άργους Ορεστικού

Σύμφωνα με: α) τις υπ’ αριθ. 100/2001, 177/2001 και 97/2002 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και β)τη σύμφωνη γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 12 του Π.Δ. του Ν. 2539/1997 (πρακτικό 1/2002) η ονομασία των δημοτικών οδών του Άργους Ορεστικού έχει ως εξής:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

Δ. Παπαστεργίου (Γκιγκέλα)

Από την οδό Διοικητηρίου προς Αμμουδάρα (Πρώην τμήμα  της οδού Διοικητηρίου)

Πρόεδρος κατά την περίοδο 1941 -1944

2

Νίκης

Από την οδό Αθαν. Παπαζώτου μέχρι την οδό Κομνηνών

 

3

28ης Οκτωβρίου

Από την οδό Π. Μελά μέχρι την οδό Ίωνος Δραγούμη

 

4

25ης Μαρτίου

Από την οδό Π. Μελά μέχρι την οδό Αγίου Νικολάου

 

5

11ης Νοεμβρίου

Από την οδό Ορέστου μέχρι και την  οδό Αθαν.  Παπαζώτου

Ελευθερία της πόλης του Αργους Ορεστικού (11-11-1912)

6

Ιωάννη Χατσέρα

Από την οδό Δ. Πληκαδίτου μέχρι την οδό 25ης Μαρτίου

Απεβίωσε εκτελών το καθήκον  του ως γιατρός στις τάξεις της Εθνικής Αντίστασης

7

Ναούμ Σπανού

Από την οδό Χρήστου τσαούση μέχρι την οδό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Πρώην τμήμα Κοιμ. Θεοτόκου)

Μακεδονομάχος ο γνωστός Καπετάν Απίκραντος

8

Κοιμήσεως Θεοτόκου

Από την οδό Ηρ. Καραγεωργίου μέχρι το Δασύλλιο

 

9

Χρ. Λιβανίδη

Από την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Αγίας Παρασκευής (Πρώην 11ης Νοεμβρίου)

Απεβίωσε από νάρκη κατά τη μετάβαση στο χωριό Μελάς για να τιμήσουν το Μακεδονικό Αγώνα και να αποτίσουν φόρο τιμής στον Παύλο Μελά (Σεπτέμβριος 1949)

10

Γεωρ. Γήτα

Από την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου μέχρι οδό Αγίας Παρασκευής (Πρώην Ιωνος Δραγούμη)

Για την προσφορά του ως γιατρού κατά τον Ελληνοιταλικό πόλεμο, κατοχή, τιμηθείς και από την πολιτεία με πολεμικούς σταυρούς και άλλα μετάλλια

11

Ιωνος Δραγούμη

Από την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου προς Αμπελόκηπους

 

12

Ανανίου Διαλεκτής

Από την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου  μέχρι οδό Αγίας Παρασκευής (Πρώην 28ης Οκτωβρίου)

Το Σεπτέμβρη του 1949 ανατινάχτηκε μαζί με άλλους Αργίτες μεταβαίνουσα στο χωριό Μελάς για να τιμήσουν το Μακ. Αγώνα και τον Παύλο Μελά

13

Αντωνίου Κεραμόπουλου

Από την οδό Ελευθερίας μέχρι περιφ. πεζόδρομο

Αρχαιολόγος του οποίου η προσφορά στην περιοχή μας υπήρξε σημαντική.  Άρχισε τις ανασκαφικές έρευνες  από το 1930

14

Αθαν. Παπαζώτου

Από την οδό Αρμενοχωρίου προς Μανιάκους

Αρχαιολόγος που έκανε ανασκαφές στο χώρο της Διοκλητιανούπολης από το 1976

15

Ρήγα Φεραίου

Από την οδό Γιαγκοπούλου  μέχρι οδό Κομνηνών

 

16

Μιχαήλ Ζάχου

Από οδό Μ. Αλεξάνδρου  μέχρι Μ. Τυπάδη (Πρώην Ιωάννου Ζάχου)

 

17

Ελευθ. Βενιζέλου

Από την οδό Ζαίμη μέχρι οδό Αγαθάγγελου Τέτουλα.

 

18

Ζήση βάρα

Από την οδό Γιαγκοπούλου μέχρι την οδό Β. Σανταλίδη  (Πρώην Ελ. Βενιζέλου)

Εκτελέστηκε από τις δυνάμεις κατοχής 1943

19

Πολυχρόνη Πλουσίου

Από την οδό Αγίου Νικολάου μέχρι Ιδιοκτησία Τσομπάνου Αθαν. (Πρώην πάροδος Αγίου Νικολάου)

Εκτελέστηκε το 1943 από τις δυνάμεις κατοχής μαζί με άλλους αργίτες (15-3-1943)

20

Ανδρέα Παπανδρέου

Από την οδό Παπαστεργίου μέχρι την οδό Π. Μελά

 

21

Κων/νου Καραμανλή

Από την οδό Παπαστεργίου μέχρι την οδό Ακροπόλεως

 

22

Σπυρ. Τρικούπη

Από την οδό 3ης Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Ακροπόλεως

Πολιτικός & Ιστοριογράφος της επανάστασης του ‘ 21 (1788 – 1873)

23

Μελίνα Μερκούρη

Από την οδό Π. Μελά μέχρι την οδό Θ. Μησιάδη

 

24

Γρηγ. Λαμπράκη

Από την οδό Π. Μελά μέχρι την οδό 28ης Οκτωβρίου

1912 – 1963,  Πολιτικός – Μέλος του ΕΑΜ – Βουλευτής ΕΔΑ. Στις 22 Μαΐου ΄63  δέχθηκε το θανάσιμο χτύπημα στην τοπική συγκέντρωση των οπαδών της ειρήνης στη θεσ/νίκη  όπου ήταν ομιλητής ο ίδιος από αντιδραστικά νεοφασιστικά στοιχεία

25

3ης Σεπτεμβρίου

Από την οδό Κων/νου Καραμανλή μέχρι την οδό 25ης  Μαρτίου

Ημέρα της ανακήρυξης του Ελληνικού Συντάγματος . Στις 3 Σεπτεμβρίου 1843 ο στρατός και ο λαός της Αθήνας εξεγέρθηκαν για να επιβάλλουν στο βασιλιά Όθωνα το Σύνταγμα

26

Πολυτεχνείου

Από την οδό Αριστοτέλους μέχρι την οδό 25ης Μαρτίου

 

27

Εθνάρχη Μακαρίου

Από την οδό Μελ. Μερκούρη μέχρι οδό Π. Μελά

 

28

Αλ. Παπαναστασίου

Από την οδό Μελ. Μερκούρη  μέχρι την οδό Σπ. Τρυκούπη

1877-1936, Πολιτικός- Νομικός – Κοινωνιολόγος , πρωτεργάτης της κίνησης για την αβασίλευτη δημοκρατία από το 1922 . Σεπτ. 1932: Πρωθυπουργός για 10 ημέρες.  Εργάστηκε για την ιδέα της Βαλκανικής Συνεννόησης & τα ιδανικά της ειρήνης.

29

Παν. Αγου

Από την οδό Δ. Καραβαγγέλη μέχρι την οδό 28ης Οκτωβρίου

Εφονεύθη στον Ελληνοιταλικό πόλεμο 1940- 1941

30

Θεοδ. Μησιάδη

Από την οδό Γ. Καραβαγγέλη μέχρι την οδό 28ης Οκτωβρίου

Εφονεύθη στον Ελληνοιταλικό πόλεμο 1940- 1941

31

Ναούμ Ζάτα

Από την δό Γ. Καραβαγγέλη μέχρι την οδό Γιαννούλη Τζήμα

Απεβίωσε σε νοσοκομείο υπηρετών ως στρατιώτης στον Ελληνοιταλικό πόλεμο

32

Λαζ. Αναστασιάδη (Ζαγκότση)

Από την οδό Γιαννούλα Τζήμα μέχρι την οδό Μελ. Μερκούρη

Εκτελέστηκε  από τις δυνάμεις κατοχής το 1943

33

Γεωργ. Αλαούνη

Από την οδό Παν. Αγου μέχρι την οδό Κων/νου Παλαιολόγου

Εκτελέστηκε από τις δυνάμεις κατοχής 1943

34

Μιλτ. Γκέτζιου

Από την οδό Παν. Αγου μέχρι την οδό Κων/νου Παλαιολόγου

Εκτελέστηκε από τις δυνάμεις κατοχής 1943

35

Πασχ.Ραδογκοσλή (Ζήκου)

Από την οδό Γ Καραβαγγέλη μέχρι την οδό 28ης Οκτωβρίου

εκτελέστηκε κατά την διάρκεια της κατοχής

36

Αναστ. Δούμα

Από την οδό Ευστ. και Αθ. Ευσταθιάδη μέχρι την οδό Γ. Καραβαγγέλη

Εκτελέστηκε από τις δυνάμεις κατοχής 1943

37

Νικ. & Αργυρ. Παπαγιαννόπουλου

Από την οδό Ευστ. και Αθ. Ευσταθιάδη μέχρι την οδό Μιλτ. Γκέτζιου

Αργ.:Τον σκότωσαν οι Γερμανοί το 1943 στο Επταπύργιο  Νικ.: Όμηρος των γερμανών  στην οπισθοχώρηση , σκοτώθηκε από Εγγλέζους προς την Νυρεμβέργη

38

Μιχ. Λάπα

Από την οδό Ευστ. και Αθ. Ευσταθιάδη μέχρι την οδό Γ. Καραβαγγέλη

Σκοτώθηκε από δυνάμεις της κατοχής

39

Δημ. Σγούρη

Από την οδό Αρχέλαου μέχρι την οδό Δ. Υψηλάντου

εκτελέστηκε το 1943 από τις δυνάμεις κατοχής

40

βασ.Μανδραβέλη

Από την οδό Στ. Ιακωβίδη μέχρι την οδό 28ης Οκτωβρίου

Εκτελέστηκε από τις δυνάμεις κατοχής 1943

41

Κων. Κων/νίδη

Από την οδό Γιαγκοπούλου μέχρι την οδό 28ης Οκτωβρίου

Δάσκαλος εκτελέστηκε από δυνάμεις της κατοχής

42

Κων. Κυρίμη

Από την οδό Σανταλίδου μέχρι την οδό Γιαγκοπούλου

Δάσκαλος, εκτελέστηκε από δυνάμεις της κατοχής

43

Γεωργ. Σδρίβα

Από την οδό Κων/νου Κωνσταντινίδη  μέχρι ιδιοκτησία Βλαχόπουλου Σ.

εκτελέστηκε το 1943 από τις δυνάμεις κατοχής

44

Αριστ. & Βασ. Τάμπα

Από την οδό Σανταλίδου μέχρι την οδό Γιαγκοπούλου

Εκτελέστηκε από τις δυνάμεις κατοχής 1943

45

Ιωάν. Τσεκούρα

Από την οδό Γιαγκοπούλου μέχρι την οδό 28ης Οκτωβρίου

Εκτελέστηκε από τις δυνάμεις κατοχής 1943

46

Ελευθερίας Νένου

Από την οδό Γιαγκοπούλου μέχρι την οδό 28ης Οκτωβρίου

Δασκάλα.  Το 1945 συνελήφθη από τις ομάδες ΕΝΟΦ, απήχθη και δολοφονήθηκε . Υπηρετούσε στο χωριό Μανιάκοι

47

Πλατεία Ηλ. Αποστολίδη

Ο.Τ  Γ 241 (Ιδιοκτησία Σαββίδη Γ)

Δάσκαλος, εκτελέστηκε από δυνάμεις της κατοχής

48

Μιχαήλ Λιλίτση

Από την οδό  Γεσθ. Τσινικλίδου μέχρι την οδό Γιαγκοπούλου

Δολοφονήθηκε στη Δράμα το 1941 από τους Βούλγαρους (29-9-1941)

49

Βασ. καρακώτσιου

Από την οδό Αρμενοχωρίου μέχρι την οδό Ρήγα Φεραίου

Εκτελέστηκε το 1943 από τις δυνάμεις κατοχής (1-7-43)

50

Δημ. Κασιμίδη

Από την οδό Σανταλίδου  μέχρι την οδό Γιαγκοπούλου

Απεβίωσε σε στρατόπεδα  της Γερμανίας όπου απήχθη ως όμηρος.

51

Αλκιβ. Τσιάγκου

Από την οδό Ιωνος Δραγούμη μέχρι την οδό Φ. Αθανασοπούλου

Θύμα Ιταλογερμανικής Κατοχής.

52

Φώτη Αθανασόπουλου

Από την οδό Ιωνος Δραγούμη μέχρι την οδό Δημοκρατίας

Θύμα Ιταλογερμανικής Κατοχής.

53

Λεων. Παπαδημητρίου

Από την οδό Μ. Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Νίκης

Θύμα Ιταλογερμανικής Κατοχής.

54

Σάββα Γρόσιου

Από την οδό Μ. Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Νίκης

Θύμα Ιταλογερμανικής Κατοχής.

55

Νίκου Ασπροκκλησιώτη

Πεζόδρομος από την οδό Μουτιάδου μέχρι την οδό  Τσινικλίδη Γεσθημ.

Θύμα Ιταλογερμανικής Κατοχής.

56

Πλατεία Παν. Μέλλιου

Ο.Τ. 43 (Ιδιοκτησία Κιτσίρη)

εφονεύθη στον Μικρασιατικό πόλεμο

57

Ταγματάρχη Παπαρρόδου

Από την οδό Φ. Αθανασοπούλου μέχρι την οδό Νίκης

εφονεύθη στη μάχη του Αργους Ορεστικού τον Απρίλιο του 1941 (15-4-1941)

58

Λοχαγού Αλεξόπουλου

Από την οδό Κομνηνών μέχρι την οδό Ελευθερίας

Αξιωματικός που πρώτος εισήλθε ως απελευθερωτής του Αργους Ορεστικού την 11η Νοεμβρίου 1912

59

Ανθυπίλαρχου Ζαχαρόπουλου

Από την οδό Λοχ. Αλεξόπουλου μέχρι την οδό Νίκης

Αξιωματικός που ήταν ο Δ/ντης του συντάγματος που εγκαταστάθηκε στο Αργος Ορεστικό (14-11-1912)

60

Αστερίου Ράπη

Από την οδό Αρμενοχωρίου μέχρι την οδό Πτολεμαίου Λάγου

Εφονεύθη στη Μικρά Ασία κατά την μικρασιατική εκστρατεία 18-8-1921

61

Αστερίου Καραγιάννη

Από την οδό Κομνηνών μέχρι την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου

Απεβίωσε 21-4-1922 στο VI Νοσοκομείο Διακομιδής, από τα τραύματά του στο Μικρασιατικό πόλεμο

62

Σωτηρίου Λουβραδιώτη

Από την οδό Ρήγα Φεραίου μέχρι την οδό Αστ. Ράπη

Εφονεύθη στη Μ. Ασία (14-3-1921) (Αβγκίν)

63

Δημητρίου Ρούφου

Από την οδό Ελευθερίας μέχρι την οδό Σαπφούς

Από το 1866 εργαζόταν ως γιατρός στη Χρούπιστα. Η προσφορά του στον Ελληνισμό και χριστιανισμό υπήρξε μέγιστη. Συνετέλεσε και στην λειτουργία  ελληνικού Σχολείου Προστάτευσε πολλούς Αργίτες.

64

Λαζ. Παπαιωάννου

Από την οδό Ελευθερίας μέχρι την οδό 11ης Νοεμβρίου

Συγγραφέας ιστορίας Αργους Ορεστικού. Επίτιμος Δημότης

65

Δημ. Παπαναούμ

Από την οδό Δ. ρούφου μέχρι την οδό Αντ. Κεραμόπουλου

Παράγων επί Τουρκοκρατίας συμμετείχε στην επιτροπή ίδρυσης και λειτουργίας  ελληνικού Σχολείου

66

Μιχ. Μεταλλίδη

Από την οδό Δ. ρούφου μέχρι την οδό Αντ. Κεραμόπουλου

Επιστάτης Επιτροπής αποκατάστασης προσφύγων. Άφησε Σπουδαίο έργο για το οποίο ο προοδευτικός Σύλλογος τον ανακήρυξε επίτιμο μέλος του.

67

Μάρκου Μαρκούλη – Ιερέως

Άπό την οδό Αντ. Κεραμόπουλου μέχρι την οδό Νίκης

Ιερέας από την Κλεισούρα. Απαγχονίστηκε στο Αργος Ορεστικό και το σώμα του πετάχτηκε στον Αλιάκμονα από τους Τούρκους μετά από βασανιστήρια γιατί κρατούσε επί Τουρκοκρατίας ψηλά τους πυρσούς της πίστης & της ελπίδας.

68

Πατριάρχου Φωτίου Α΄

Από την οδό Αρμενοχωρίου μέχρι την οδό Σοφοκλέους

Εκκλησιαστική μορφή της ιστορίας του Αργους. Πέθανε εξόριστος το 897 -98 στη μονή των Αρμονιανών

69

Αγαθαγγέλου Τέτουλα – Ιατρού

Από την οδό Αρμενοχωρίου μέχρι την οδό Σαπφούς

Από Σκαλοχώρι . Εργάστηκε κατά την περίοδο του μεσοπολέμου ως γιατρός στο Αργος Ορεστικό με μεγάλη προσφορά στις οικογένειες των προσφύγων

70

Ευριπίδη Πισιώτη – Ιατρού

Από την οδό Αρμενοχωρίου  μέχρι την οδό Σαπφούς

Ιατρός στη διάρκεια του μεσοπολέμου πρόσφερε τις υπηρεσίες του στο Αργος.

71

Αριστοφάνη

Από την οδό Αρμενοχωρίου μέχρι την οδό Σαπφούς

μεγάλος Αθην. κωμικός ποιητής  της κλασικής αρχαιότητας

72

Σαπφούς

Από την οδό Αλ. Τέτουλα μέχρι την οδό 11ης Νοεμβρίου

η μεγαλύτερη ποιήτρια από την Λέσβο, γεννήθηκε στην Ερεσό της Λέσβου γύρω στα 640 π.χ. . Μεγάλη η πολιτική & Κοινωνική της δράση.

73

Ευριπίδου

Από την οδό Ραφαηλίδη μέχρι περ. πεζόδρομο

Τραγικός ποιητής της κλασικής Αθ.

74

Αισχύλου

Από την οδό 11ης Νοεμβρίου μέχρι την οδό Ελ. Βενιζέλου

Τραγικός ποιητής της κλασικής Αθ.

75

Σοφοκλέους

Από την οδό Αλιάκμονος μέχρι την οδό Πατριάρχου Φωτίου Α΄

Τραγικός ποιητής της κλασικής Αθ.

76

Ανακρέοντος

Από την οδό Τέτουλα μέχρι την οδό Δημ. Ρούφου

Ποιητής Λυρικός. Γεννήθηκε 5700 π.χ.

77

Κ. Βάρναλη

Από την οδό Σοφοκλέους μέχρι την οδό Ελ. Βενιζέλου

Ποιητής

78

Οδ. Ελύτη

Από την οδό Ζαιμίδη μέχρι την οδό Αλιάκμονος

Ποιητής

79

Ιασίου

Από την οδό Ανδρέα Κάλβου μέχρι την οδό Αγίου Νικολάου

Πόλη της Μολδαβίας Αφετηρία της επανάστασης του ‘ 21 μετά την κήρυξη της από τον Αλ. Υψηλάντη. Κέντρο δράσης της φιλικής εταιρίας

80

Ανδρ. Κάλβου

Από την οδό Σπ. Λούη μέχρι την οδό Αγίου Κοσμά

Ποιητής

81

Ιερού Λόχου

Από την οδό Ιασίου μέχρι την οδό Καβάφη

Σώμα Νέων Φοιτητών, μαθητών, κ,α.  που οργανώθηκε στο Ιάσιο με σκοπό την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους.

82

Γ. Σεφέρη

Από την οδό Αγίου Νικολάου μέχρι την Ιδιοκτησία Λιούνη Ν.

Ποιητής

83

Κ. Καβάφη

Από την οδό Αγίου Κοσμά μέχρι την οδό Αγίου Νικολάου

ποιητής

84

Γεωργάκη Ολύμπιου

Από την οδό 25ης Μαρτίου μέχρι την οδό 25ης  Μαρτίου

Μακεδόνας αγωνιστής της επανάστασης του ΄21

85

Γεροκαρατάσου

Από την οδό Ναούμ Σπανού μέχρι την οδό 25ης Μαρτίου

Μακεδόνας αγωνιστής της επανάστασης του ΄21

86

Ζαφειράκη Θεοδοσία

Από την οδό Δ. Σολωμού μέχρι την οδό Χρ. Τσαούση

Πρόκριτος της Νάουσας (1772) μέλος της Φιλ. εταιρίας- πρωτοστάτησε στην επανάσταση

87

Δ. Σολωμού

Από την οδό 25ης Μαρτίου μέχρι την οδό 25ης  Μαρτίου

Εθνικός μας ποιητής

88

Κ. Παλαμά

Από την οδό 25ης Μαρτίου μέχρι την οδό Σολωμού

Ποιητής

89

Γ. Ρίτσου

Από την οδό Αριστοτέλους μέχρι την οδό 25ης Μαρτίου

Ποιητής

90

Παπαγεωργίου Θεμιστ.

Από την οδό Δ. Πληκαδίτου μέχρι την οδό 25ης Μαρτίου (Πρώην Νέας συνοικίας)

Δήμαρχος από 1954 – 1974

91

Νοστίμου

Από την οδό Ιωάννου Χατσέρα μέχρι την οδό Ηρ. Σαμαρά

Χωριό του δήμου Ορεστίδος

92

Ακριτών

Από την οδό Καρακώτα μέχρι την οδό Αριστοτέλους

Ήρωες που έδρασαν κατά το Βυζάντιο φυλάσσοντες τα σύνορα της αυτοκρατορίας από Ανατολάς

93

Σωκράτους

Από την οδό Παπαστεργίου μέχρι την οδό Ηρ. Σαμαρά

Φιλόσοφος

94

Πλάτωνος

Από την οδό Σωκράτους μέχρι τον Πολ. Σύλλογο

Φιλόσοφος

95

Δημοκρατίας

Από την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου προς Κωσταράζι

 

96

Αμάλθειας

Από την οδό Ζ. Γιαννούση μέχρι Ιδιοκτησία Κολιάδη

Τροφός του Δία ή Κατσίκα ή Νύμφη – Σύμβολο αφθονίας, πλούτου & όλων των αγαθών

97

Πάρκο Εθνικής Αντίστασης

Το παλαιό γήπεδο

 

98

Κατεγιάννη Χρήστου

Από την οδό Φιλίππων μέχρι την οδό Ρ. Φεραίου

Δάσκαλος, εκτελέστηκε από δυνάμεις της κατοχής το 1943

99

Σταυρόπουλος Ευάγγελος

Από την οδό Φιλίππων μέχρι την οδό Ρ. Φεραίου

πρόσφερε τις ιατρικές του υπηρεσίες την περίοδο του μεσοπολέμου.  Προέδρευε στη διοικούσα επιτροπή του δήμου την άνοιξη του ‘ 45

100

Ιμίων

Από την οδό Εμμ. Παπά μέχρι την οδό Δ. Κεπαπτσόγλου

 

101

Ιπποκράτους

Από την οδό Κοιμ. Θεοτόκου μέχρι την οδό Σπανού Παπαγιαννάκη

 

102

Αριστ. Λιάκου

Από την οδό Μακεδονομάχων μέχρι ιδιοκτησία Δημητσιάδη

Βουλευτής

103

Διογένους

Από την οδό Διοικητηρίου μέχρι ιδιοκτησία Σικαβίτσα

Σινωπέας, Κυνικός Φιλόσοφος

104

Φειδία

Από την οδό Γράμμου μέχρι την οδό Αγίου Κοσμά

 

105

Αλέξανδρου Δελμούζου

Από την οδό Γιαγκοπούλου μέχρι ιδιοκτησία Χ΄΄βασιλείου

Δημοτικιστής ( 1880-1956 ) προσωπικότητα . Προσπάθεια αναγέννησης της παιδείας & πολιτιστικό – εκπαιδευτικό εκσυγχρονισμό.

106

Δημητρίου Γλυνού

Από την οδό Κανοπούλου μέχρι ιδιοκτησία Μπίζιου

1882 – 1943 , ‘Εκπαιδευτικός στοχαστής, φιλόσοφος, κλασ. φιλόλογος, κοινωνιστής και πολιτικός αγωνιστής

107

Αργυρουπόλεως

Από την οδό Στ. Ιακωβίδη μέχρι Ιδιοκτησία Καράτζογλου Ιορδάνη

 

108

Καισαρείας

Από την οδό  Μουτιάδου μέχρι την οδό Στ. Ιακωβίδη

 

109

Αρτάκης

Από την οδό Σινώπης μέχρι την οδό Νικ. Ασπροκκλησιώτη

Πόλη της Μικράς Ασίας

110

Γιάννη Ψυχάρη

Από την οδό Μουτιάδου μέχρι ιδιοκτησία Μασλίγκα Παν.

1854 – 1929 Γλωσσολόγος – Λογοτέχνης Δημοτικιστής

111

Νικολάου Καζαντζάκη

Από την πλατεία Λάλα μέχρι την οδό Γιαγκοπούλου

 

112

Δραγατσανίου

Από την οδό Αγίου Κοσμά μέχρι την οδό Αγίου Νικολάου

Κωμόπολη Βλαχίας, Σύγκρουση Ιερού Λόχου υπό τον Αλ. Υψηλάντη με Τούρκους

113

Αθανασίου Διάκου

Από την οδό Θ. Μησιάδη μέχρι την οδό Π. Αγου

Ο Πρώτος Έλληνας Αξιωματικός που σκωτ. το ‘ 40 στη Φούρκα

114

Αρμονίας

Από την οδό Γιαγκοπούλου μέχρι την οδό Σανταλίδου (Πρώην Χρ. Σικαβίτσα)

Κόρη του Άρη και της Αφροδίτης. Πρότυπο συζυγικής & μητρικής στοργής , σύμβολο οικ. γαλήνης & ευτυχίας.  Κατ΄ επέκταση σύμβολο της αρμονίας στη φύση & στις καλές τέχνες.

115

Νικολάου Μυλωνά

Από την οδό Α. Αντωνίου μέχρι ιδιοκτησία Αναγνωστόπουλου Ανδρέα

Eφονεύθη κατά τον 1ο Παγκόσμιο πόλεμο

116

Ικονίου

Από την οδό Σμύρνης μέχρι την οδό Θ. Ζαιμίδη

Πόλη της Μ. Ασίας

117

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

Από την οδό Ε. Μαυρίδη μέχρι την οδό Αγ. Νικολάου

460 π.χ. Αβδηρίτης Φιλόσοφος Διατύπωσε την ατομική θεωρία

118

Αθηνάς

Από την οδό Κομνηνών μέχρι την οδό Ελευθερίας

 

119

Δωριέων

Από την οδό Παπαστεργίου προς ιδιοκτησία Τσουμάνα Γ.

 

120

Ανοίξεως

Από την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου προς Κάργα (Ιδ. Καράτζιου)

 

121

Λαγιδών

Από την οδό Παπαστεργίου προς Λάγουρα

Δυναστεία Αιγύπτου (Ιδρυτής) ο Πτολεμαίος ο Λάγος Στρατιηγός του Μ. Αλεξάνδρου

122

Πτολεμαίου Λάγου

Από την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Λ. Παπαδημητρίου

Ιδρυτής της δυναστείας Λαγιδών στην Αίγυπτο

123

Τραπεζούντος

Από την οδό Στ. Ιακωβίδη μέχρι την οδό Ιωάννη Τσιτούρα

 

124

Πλατεία Θωμά Παπαθανασίου

ΟΤ 169 (2ο Γυμνάσιο – Εκκλησία)

Δάσκαλος με μεγάλη προσφορά στην πόλη μας.

125

Πλατεία Αργεαδνών

ΟΤ 182-183-184

Ονομασία Μακεδόνων Βασιλιάδων ως ορμηθέντες από το Αργος της Ορεστίδας

126

Πλατεία Χρήστου Τυπάδη

ΟΤ 244

Πρώτος φαρμακοποιός – άφησε γραπτά κείμενα για απελευθ. Αργους. Το  1908 εκφώνησε λόγο προς Αργίτες

127

Πλατεία ΟΝΤΡΙΩΝ

ΟΤ 191-192

 

128

Πλατεία  Ευριδίκης Πετροπούλου

ΟΤ 44δ (Πατσούρα)

Θύμα του ‘ 40 από βομβαρδισμό

129

Πλατεία Χρήστου Σικαβίτσα

ΟΤ Γ253 (Αλίμπεη)

 

130

Πλατεία Βασ. Βερβέρη

ΟΤ Γ 290 (Πίσω Ιδ. Κιτσίρη)

Εκτελέστηκε το 1943 στις φυλακές Αβέρωφ

131

Πλατεία Παναγιώτη Καραγεωργίου

ΟΤ Γ 162 (Πρατήριο Ιβανίδη)

Θύμα της κατοχής από κομιτατζήδες.

132

Πλατεία Αθηνά Μιχαήλ

ΟΤ Γ 236 (Καραβαγγέλη)

Θύμα κατά την περίοδο της κατοχής. Πνίγηκε στον Αλιάκμονα το Μάη του 1944, για να αποφύγει τους επιστρέψαντες Γερμανούς

133

Πλατεία Ορεστίδας

ΟΤ  42 (Πάρκο Πατσούρας)

 

134

Πλατεία Νάκη Δούμα

ΟΤ Γ 166 (Τρίγωνο Στρατοπέδου)

Με το Παπαναούμ εξέχοντες πολίτες επί Τουρκοκρατίας που συνέργησαν στη λειτουργία του 1ου Δημοτικού Σχολείου.

135

Πλατεία Σκάλκης

ΟΤ Γ 188 – ΟΤ Γ 187

Τοπωνύμιο

136

Ιωάννη Παμπουκίδη

Από την Συμβολή των οδών  Κομνηνών και Αστερίου Ράπη έως την συμβολή με την οδό Νίκης (πρώην τμήμα της οδού Ελευθερίας)

Συνοριοφύλακας. Δολοφονήθηκε από Αλβανούς εμπόρους ναρκωτικών