Ορισμός συντονιστών για τη διαχείριση κρουσμάτων covid-19 στον βρεφικό Σταθμό του Δήμου Άργους Ορεστικού


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ με την υπ’ αρ. 492/2021 απόφαση του όρισε ως συντονιστή διαχείρισης COVID-19 στον Βρεφικό Σταθμό του Δήμου Άργους
Ορεστικού την Ι………… Θ……….. του Ν…………. του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και
αναπληρώτρια την Μ………… Μ………….. του Μ………..του κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων.
Το έργο των συντονιστών περιγράφεται στο πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος
CONID-19 για τους χώρους εργασίας του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτό συντάχθηκε από
τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και συνοδεύει την
υπ’ αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/02.10.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ η οποία εκδόθηκε
κατ’ εφαρμογή της σχετικής κείμενης νομοθεσίας.
Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Άργους Ορεστικού.

Πατήστε εδώ για δείτε την εν λόγω απόφαση.