Ορισμός υπαλλήλου ως υπευθύνου ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων (ΥΕΥΕ) του Δήμου Άργους Ορεστικού

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Ν. Καστοριάς με την υπ’ αρ. 509/2022 απόφασή του όρισε ως υπεύθυνο Ενεργειακών Υποδομών / Εγκαταστάσεων και χρήστη της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (publicenergysavings.gov.gr) τον μόνιμο υπάλληλο του Τμήματος Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κ.Χαλκιά Σταύρο του Νικολάου του κλάδου ΤE Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό A´, με αναπληpωτή τον ειδικό συνεργάτη του Δήμου μας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ κ.Φωτιάδη Φώτιο του Χαράλαμπου, ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ως άνω αναφερόμενη απόφαση.