Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανακοινώνεται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το σχολ. έτος 2023-224.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα απορριπτόμενων

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα πλήρωσης θέσεων