ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους Ορεστικού στις 19/04/2022, με την υπ’ αρ. 48/2022 απόφαση του (ΑΔΑ: ΨΝ46ΩΞ7-ΤΔ6),  ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση  των μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης που θα ισχύουν κατά  την κατασκευή του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ/Άργους Ορεστικού» σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου την οποία μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ.