Πίνακας θεμάτων της 10ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τετάρτη, 3/4/2024 από τις 11:00 έως τις 12:00.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Επικαιροποίηση νομιμοποιήσεων για τις συναλλαγές του Δήμου με τα πιστωτικά ιδρύματα.48/2024
2Κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.49/2024
3Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου.50/2024