Πίνακας θεμάτων της 11ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τετάρτη, 10/4/2024 στις 20:00.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 39/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής αιτήματος  στη Δ/νση Δασών  Καστοριάς για την έγκριση υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Γέρμα.51/2024
2Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του κτηρίου του πρώην Παιδικού Σταθμού Γέρμα στον υπό καθεστώς ολοκλήρωσης σύλλογο: “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΕΡΜΑ”.52/2024
3Διοργάνωση – διεξαγωγή του 11ου BAJA GREECE με επίκεντρο τον Δήμο Άργους Ορεστικού.53/2024
4Προσχώρηση στη σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο (sub 2-16631).54/2024
5Ορισμός υπευθύνων λογαριασμών και εκκαθαριστών για τα έργα του Δήμου που είναι ενταγμένα σε χρηματοδοτικά προγράμματα.55/2024
6Άνοιγμα άτοκου λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για την πράξη: «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Άργους Ορεστικού».56/2024
7Παραχώρηση χώρου στον σύνδεσμο θερμοϋδραυλικών Νομού Καστοριάς.57/2024
8Συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης.58/2024
9Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίου περίφραξης 1ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού»59/2024
10Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Άργους Ορεστικού με τον Δήμο Νεστορίου60/2024
11Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 131/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Παραχώρηση χώρων στον ΔΕΔΔΗΕ».61/2024
12Έγκριση  υποβολής αιτήματος στη Δ/νση Δασών για την κοπή και τη χορήγηση καυσόξυλων στους κατοίκους της Κοινότητας Βογατσικού για τη χειμερινή περίοδο 2024-2025.62/2024
13Απομάκρυνση προστατευτικής μπάρας έξω από το Δημοτικό Σχολείο Κωσταραζίου.63/2024
14Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.64/2024
15Ισολογισμός της  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του  Δήμου  Άργους Ορεστικού έτους  2023.65/2024