Πίνακας θεμάτων της 12ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν  και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού που έγινε δια περιφοράς τη Δευτέρα, 29/4/2024 από τις 11:00 π.μ. έως τις 12:00.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που παραχωρούνται στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρ. 10 του ν. 4023/2011 (Α ́220), για την προεκλογική προβολή τους.66/2024
2Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου.67/2024