Πίνακας θεμάτων της 14ης/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της  Δημοτικής Επιτροπής  του Δήμου Άργους Ορεστικού που έγινε δια ζώσης στο Δημαρχείο στις 11/7/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00κατόπιν της με αρ. πρωτ. 7778/5-7-2024 πρόσκλησης του Προέδρου.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Ανάθεση εντολής σε νομικό.  114/2024
2Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή τοιχίου περίφραξης 1ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού”.115/2024
3Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Tracker 300KW”.116/2024
4Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Άργους Ορεστικού».117/2024
5Έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2022 και κατάρτιση του ισολογισμού καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2022 του Δήμου Άργους Ορεστικού.118/2024
6Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024.119/2024
7Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2024.120/2024
8Καθορισμός των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού έτους 2025», προϋπολογισμού  387.549,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 312.540,00€,ΦΠΑ 24% : 75.009,60€).121/2024
9Έγκριση εκτέλεσης έργων του Δήμου Άργους Ορεστικού που αφορούν επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού και εξειδίκευση πιστώσεων.122/2024
10Έγκριση δαπανών που έχουν πληρωθεί από την παγία προκαταβολή προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων.123/2024
11Τροποποίηση της Κανονιστικής απόφασης 103/2013 της 27-05-2013 ως προς τη χρήση, το είδος και το πλήθος των χώρων στάθμευσης στο πρόσωπο του ΟΤ.28 επί της οδού Π. Μελά.124/2024
12Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.125/2024
13Κοπή δέκα δένδρων κυπαρισσιού στον προαύλιο χώρο και στον χώρο των νεκροταφείων του Ι.Ν. Αγίας Κυριακής Σπηλαίων με αναθεώρηση (επέκταση του χρόνου ισχύος) της υπ’ αριθ. 316685/04-11-2021 Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (Ε.Ε.Δ.Μ.Κ.).126/2024
14Κοπή ενός δένδρου λεύκης επί του πεζοδρομίου στην οδό Αθανασίου Παπαζώτου στο Άργος Ορεστικό.127/2024
15Έγκριση μετακινήσεων αιρετών.128/2024
16Έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου εκτός έδρας.129/2024