Πίνακας θεμάτων της 16ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε την Τρίτη 6/6/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση της υπ. αριθ. 03/2020 μελέτης με τίτλο: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Άργους Ορεστικού», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Μακεδονίας».91/2023
2Ανάθεση εντολής σε νομικό.92/2023
3Έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.93/2023
4Έγκριση μετακίνησης αιρετών.94/2023
5Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου  2023.95/2023

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 6/6/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 5414/2-6-2023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.