Πίνακας θεμάτων της 16ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν  και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού που έγινε δια ζώσης την Παρασκευή, 14/6/2024 και ώρα 8:30 μ.μ.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Αναμόρφωση οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου για το έτος 2024.90/2024
2Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.91/2024
3Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.92/2024