Πίνακας θεμάτων της 17ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε την Τρίτη 19/6/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση του 3ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Άργους Ορεστικού έτους 2023»96/2023
2Έγκριση του 3ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Άργους Ορεστικού έτους 2023»97/2023
3Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση προσφορών) του έργου:  “Ενεργειακή Αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την μονάδα Ιαματικής θεραπείας «Ιαματικά Λουτρά Αμμουδάρας»”, προϋπολογισμού 461.544,21 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).98/2023
4Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση προσφορών) του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμισης κτιρίου α) Αποθεραπείας και Αναζωογόνησης Λουόμενων Ιαματικών Λουτρών Αμμουδάρας β) Χώρου Στέγασης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»”, προϋπολογισμού 307.577,72 ευρώ.99/2023
5Ανάθεση εντολών σε νομικό και συμβολαιογράφο.100/2023
6Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.101/2023

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 19/6/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 6000/15-6-2023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.