Πίνακας θεμάτων της 17ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 7/6/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.116/2023
2Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.117/2023

Ημερομηνία της  κατεπείγουσας  συνεδρίασης:  7/6/2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00.

Πρόσκληση η αριθ. πρωτ. 5480/6-6-2023 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.